AKTUALITY

Jihočeská Kuchtička - soutěž pro jídelny

ikona článku

Milé dámy, slečny, paní, ale i pánové kuchaři!

Budeme rádi, pokud nám pomůžete podpořit regionální potraviny i regionální producenty z Jihočeského kraje. Myslíme si, že u nás doma na jihu nejenom, že pěstujeme, chováme, ale i produkujeme potraviny špičkové kvality. Pojďme je tedy využívat a servírovat našim budoucím generacím, našim dětem!

více

Dotazník k projektu "Odstraňování bariér na území mikroregionu Lužnice"

více

POZVÁNKA na Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb

16.10.2018 PS Senioři
23.10.2018 PS Osoby se zdravotním znevýhodněním
30.10.2018 PS Rodina, děti a mládež, osoby vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ ŘÍJEN 2018

více

Rada spolku MAS Vltava vybrala projekt v 1. Výzvě IROP

ikona článku více

Rada spolku MAS Vltava vybrala projekty ve 2. Výzvě IROP

ikona článku více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ ZÁŘÍ 2018

více

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vltava úspěšně dokončen

ikona článku

Výše zmíněný projekt je určen pro zaměstnance MAS Vltava, kteří mají na starosti realizaci a naplňování Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Vltava 2014 - 2020. Jedná se v podstatě o financování provozních výdajů a výdajů na propagaci související s realizací SCLLD. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Hlavní aktivity projektu vyvrcholily v první polovině roku 2018, kdy MAS Vltava vyhlásila první výzvy na předkládání žádostí o dotaci.

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ ČERVENEC A SRPEN 2018

více

Napsali o nás...

VLTAVOTÝNSKO PLÁNUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY - přepis článku z měsíčníku VLTAVÍN č. 6/2018
Článek se vztahuje k projektu "Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

V rámci 1. výzvy PRV MAS Vltava vybrala k realizaci 16 žádostí o dotaci

ikona článku

Výběrová komise MAS Vltava na svém zasedání dne 21.5.2018 ohodnotila dle předem daných preferenčních kritérií všech 17 přijatých žádostí v rámci 1. výzvy PRV MAS Vltava a stanovila jejich pořadí. Rada spolku pak 31.5.2018 na základě návrhu Výběrové komise provedla výběr projektů k realizaci. Úspěšných nakonec bylo 16 žádostí, 1 žádost zůstala bohužel nevybraná a to z důvodu velkého množství žádostí. Všechny žádostí nyní musí být nejpozději do 20.6.2018 finálně zaregistrovány na RO SZIF. Zápisy ze zasedání naleznete na záložce Zápisy. V příloze pak naleznete seznam vybraných a nevybraných žádostí.


VÝZVA MAS VLTAVA – RODINA I. DOPORUČENÉ PROJEKTY K PODPOŘE

ikona článku více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ ČERVEN 2018

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ KVĚTEN 2018

více

MAS VLTAVA VYHLAŠUJE 1. A 2. VÝZVU IROP

MAS Vltava vyhlašuje vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti“ a 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání“.

více

Pozvánka na pracovní skupiny KPSS - Proběhlo veřejné setkání

ikona článku

MAS Vltava 5. 4. 2018 v kulturně-vzdělávacím centru Špejchar v Týně nad Vltavou pořádala veřejné setkání k zahájení projektu „Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou“ s reg. číslem CZ.03.2.63/0.0./0.0/16_063/0006560

více

Příjem žádostí skončil, v 1. výzvě PRV MAS Vltava se sešlo 17 žádostí o dotaci

ikona článku

Dne 11. 4. 2018 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)). V příloze naleznete seznam zaregistrovaných žádostí, kterých se v 1. výzvě PRV MAS Vltava sešlo celkem 17.

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ DUBEN 2018

více

Anketa pro veřejnost regionu Vltavotýnsko

ikona článku

V rámci projektu Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou, reg.č.:CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ BŘEZEN 2018

více

Seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy č. 1 PRV MAS Vltava

více

Výzva č.1 PRV MAS Vltava

více

VÝZVA MAS VLTAVA – RODINA I. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

více

Projekt MAP+ v ORP Týn nad Vltavou…. A jdeme do finále!

Učitelé z Vltavotýnska se školili, schvaloval se dokument Místního akčního vzdělávání a připravujeme nový projekt.

více

Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko

více

Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko - Anketa

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Hlasujte - Anketa o nejžádanější odstranění bariéry v mikroregionu Vltavotýnsko

více

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vltava

ikona článku

MAS Vltava uspěla se stejnojmenným projektem v rámci 6.výzvy IROP na provozní a animační výdaje. Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora budování místních partnerství, aktivizace a podpora zapojení místních aktérů do rozvoje mikroregionu vč. dobrovolnických činností. Jedná se v podstatě o financování provozních výdajů a výdajů na propagaci související s realizací Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

více
farmarske-trhy-22-7-2017