AKTUALITY

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 %

více

Příprava Strategického plánu sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou 2020 – 2022 jde do finále

ikona článku

Situace v sociálních službách na Vltavotýnsku byla po celý letošní rok analyzována a diskutována v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Výsledkem tohoto snažení je Strategický plán sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou 2020 – 2022, který byl představen na veřejném projednání v zasedací místnosti Městského úřadu v Týně nad Vltavou 27. listopadu 2019.

více

Veřejné projednání Střednědobého plánu sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Pozvánka na setkání pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

ikona článku

Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
R.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Pozvánka informační seminář k SCLLD MAS Vltava

ikona článku

Vážená paní starostko, pane starosto,
dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář k animaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava (SCLLD) pro subjekty působící na území MAS Vltava, z.s., který se uskuteční dne 22.10.2019 od 15 hod v zasedací místnosti MěÚ Týn nad Vltavou.


Rozvojová strategie Vltavotýnska úspěšně prošla střednědobým hodnocením

ikona článku

Jednou z nejdůležitějších aktivit MAS Vltava v roce 2019 bylo střednědobé hodnocení Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Hlavním cílem bylo provedení střednědobého hodnocení (jinak též mid-term evaluace) realizace SCLLD na úrovni nositele, tj. MAS Vltava. Hodnotitelé prováděli evaluaci na základě zadání Odboru regionální politiky při Ministerstvu pro místní rozvoj. MAS Vltava prováděla hodnocení s využitím předepsaných metod a postupů. Evaluační zpráva (viz příloha) byla následně v řádném termínu podána a po doplnění byla 14.10. definitivně schválena. MAS Vltava tím splnila další podstatný krok k úspěšné realizaci SCLLD.


Rada spolku MAS Vltava vybrala projekty ve 3. a 4. Výzvě IROP

ikona článku více

Setkání poskytovatelů sociálních služeb Jihočeského kraje a zadavatelů z ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Na vltavotýnské radnici se v úterý 17. 9. 2019 sešli zástupci poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb působících v ORP Týn nad Vltavou. Cílem bylo zprostředkovat přímou komunikaci mezi aktéry, kteří poskytují služby na Vltavotýnsku s místními zadavateli sociálních služeb (starosty obcí).

více

Mateřinky a základky z celého ORP se zapojily do naplňování aktivit Implementace

ikona článku

V období od ledna do června 2019 školy realizovaly aktivity Implementace, což je například Logopedická prevence, Rozvoj čtenářské a předčtenářské gramotnosti, zpestřily si výuku jazyků rodilým mluvčím, a organizovaly různé akce v rámci projektu MAPII v ORP Týn nad Vltavou, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070.

více

Pozvánka na setkání pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

ikona článku

Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
R.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Realizace SCLLD v plném proudu

ikona článku

V roce 2019 MAS Vltava vyhlásila další výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD) a zároveň se věnovala administraci žádostí podpořených ze SCLLD v roce 2018.

více

Pozvánka - Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Strategický plán sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou 2020 - 2022

ikona článku

Projekt komunitního plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku pokračuje v souladu s harmonogramem projektu. Reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Pozvánka na semináře pro žadatele 3. a 4 výzva IROP

více

MAS VLTAVA VYHLAŠUJE 3. A 4. VÝZVU IROP

ikona článku

MAS Vltava 11.6.2019 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Vltava-IROP-Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti II." a 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Vltava -IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II.".

více

Tisková zpráva MAP II Týn nad Vltavou

ikona článku

S novým rokem 2019 byl v obcích spadajících pod ORP Týn nad Vltavou zahájen projekt MAP II v ORP Týn nad Vltavou.V nadcházejících 4 letech budou členové realizačního týmu a ředitelé z většiny do projektu zapojených škol a dalších organizací působících ve vzdělávání pokračovat v prohlubování dobré spolupráce mezi aktéry působící v oblasti školství v regionu. Kromě podpory aktivit místního akčního plánování se počítá s realizací dalších vzdělávacích akcí, které budou určeny především pro pedagogické a vedoucí pracovníky škol.

více

MODIFIKACE VÝZVY MAS VLTAVA – SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

ikona článku více

Jihočeská hospodářská komora ZVE

Workshop pro začínající podnikatele pro projekty v oblasti nehmotného kulturního dědictví
Workshop pro odborníky v oblasti kultury a CR
Více v příloze článku.


JIHOČESKÝ VENKOV 2019

ikona článku

Srdečně Vás zveme na každoroční významnou akci Jihočeský venkov, která se koná 28. a 29.5.2019 v Třeboni. Více v příloze článku.
MAS Vltava ve spolupráci s partnery.


Výhody k zaměstnávání osob 55+

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Jihočeská hospodářská komora si vás dovolují pozvat na kulatý stůl, kde se dozvíte zajímavé informace a výhody k zaměstnávání osob 55+


Pozvánka na pracovní skupiny KPSS v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

k projektu
Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
R.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy č. 2 PRV MAS Vltava

více

Výzva č.2 PRV MAS Vltava

více

Pozvánka 28.3.2019 - jak správně pečovat o zeleň

Srdečně zveme veřejnost a představitele obcí na seminář Význam zeleně, řez stromů, praktická ukázka výchovného řezu po výsadbě, který se koná dne 28. března 2019 od 8:00 hodin ve Špejchar klubu, Čihovice 30, Týn nad Vltavou. Přednášku s praktickou ukázkou řezů povede Ing. Jaroslav Šíma a Ing. Kateřina Mrázová. Účast potvrďte na mrazova@pomoc-tyn.cz. Pozvánka v příloze.

S pozdravem
MAS Vltava


Pokračujeme v mapování škol aneb MAP II v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v mateřských a základních školách
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070

více

V plánování sociálních služeb nás čeká akční rok

ikona článku

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) 2020 – 2022 reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560, partner projektu Město Týn nad Vltavou

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ BŘEZEN 2019

více

SEMINÁŘ K VÝZVĚ MAS VLTAVA – SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

ikona článku více

VÝZVA MAS VLTAVA – SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

ikona článku více

Pozvánky na pracovní skupiny projektu Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou

26.2.2019 PS Senioři
5.3.2019 PS Osoby se zdravotním znevýhodněním
19.3.2019 PS Rodina, děti a mládež, osoby vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ LEDEN 2019

více

Harmonogram výzev IROP 2019

MAS Vltava zveřejnila harmonogram plánovaných výzev IROP na rok 2019.
Více MAS VLTAVA / ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014 - 2020 SCLLD - VÝZVY IROP


Realizace SCLLD má za sebou přelomový první rok

ikona článku

Hlavní činností MAS Vltava v roce 2018 bylo zahájení realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – rozvojové strategie Vltavotýnska pro období 2014 – 2020. S tím úzce souvisí projekt "II. Zlepšování řídících a administrativních schopností MAS Vltava", ze kterého jsou v podstatě financovány provozní výdaje a výdaje na propagaci související s realizací SCLLD (poskytovatelem finanční podpory z EU je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). V roce 2018 MAS Vltava vyhlásila první výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD). Díky 4 vyhlášeným výzvám a přijatým žádostem o dotaci se MAS Vltava podařilo rozjet realizaci SCLLD ve všech programových rámcích.

více

Poděkování a rychlé shrnutí roční práce

ikona článku

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Pozvánka informační seminář k SCLLD MAS Vltava

ikona článku

Vážená paní starostko, pane starosto,
dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář k animaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava pro subjekty působící na území MAS Vltava, z.s., které se uskuteční dne 11.12. 2018 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Týn nad Vltavou.


VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ PROSINEC 2018

více

Dotazník k projektu "Odstraňování bariér na území mikroregionu Lužnice"

více

POZVÁNKA na Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb

16.10.2018 PS Senioři
23.10.2018 PS Osoby se zdravotním znevýhodněním
30.10.2018 PS Rodina, děti a mládež, osoby vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ ŘÍJEN 2018

více

Jihočeská Kuchtička - soutěž pro jídelny

ikona článku

Milé dámy, slečny, paní, ale i pánové kuchaři!

Budeme rádi, pokud nám pomůžete podpořit regionální potraviny i regionální producenty z Jihočeského kraje. Myslíme si, že u nás doma na jihu nejenom, že pěstujeme, chováme, ale i produkujeme potraviny špičkové kvality. Pojďme je tedy využívat a servírovat našim budoucím generacím, našim dětem!

více

Rada spolku MAS Vltava vybrala projekt v 1. Výzvě IROP

ikona článku více

Rada spolku MAS Vltava vybrala projekty ve 2. Výzvě IROP

ikona článku více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ ZÁŘÍ 2018

více

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vltava úspěšně dokončen

ikona článku

Výše zmíněný projekt je určen pro zaměstnance MAS Vltava, kteří mají na starosti realizaci a naplňování Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Vltava 2014 - 2020. Jedná se v podstatě o financování provozních výdajů a výdajů na propagaci související s realizací SCLLD. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Hlavní aktivity projektu vyvrcholily v první polovině roku 2018, kdy MAS Vltava vyhlásila první výzvy na předkládání žádostí o dotaci.

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ ČERVENEC A SRPEN 2018

více

Napsali o nás...

VLTAVOTÝNSKO PLÁNUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY - přepis článku z měsíčníku VLTAVÍN č. 6/2018
Článek se vztahuje k projektu "Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

V rámci 1. výzvy PRV MAS Vltava vybrala k realizaci 16 žádostí o dotaci

ikona článku

Výběrová komise MAS Vltava na svém zasedání dne 21.5.2018 ohodnotila dle předem daných preferenčních kritérií všech 17 přijatých žádostí v rámci 1. výzvy PRV MAS Vltava a stanovila jejich pořadí. Rada spolku pak 31.5.2018 na základě návrhu Výběrové komise provedla výběr projektů k realizaci. Úspěšných nakonec bylo 16 žádostí, 1 žádost zůstala bohužel nevybraná a to z důvodu velkého množství žádostí. Všechny žádostí nyní musí být nejpozději do 20.6.2018 finálně zaregistrovány na RO SZIF. Zápisy ze zasedání naleznete na záložce Zápisy. V příloze pak naleznete seznam vybraných a nevybraných žádostí.


VÝZVA MAS VLTAVA – RODINA I. DOPORUČENÉ PROJEKTY K PODPOŘE

ikona článku více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ ČERVEN 2018

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ KVĚTEN 2018

více

MAS VLTAVA VYHLAŠUJE 1. A 2. VÝZVU IROP

MAS Vltava vyhlašuje vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti“ a 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání“.

více

Příjem žádostí skončil, v 1. výzvě PRV MAS Vltava se sešlo 17 žádostí o dotaci

ikona článku

Dne 11. 4. 2018 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)). V příloze naleznete seznam zaregistrovaných žádostí, kterých se v 1. výzvě PRV MAS Vltava sešlo celkem 17.

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ DUBEN 2018

více

Anketa pro veřejnost regionu Vltavotýnsko

ikona článku

V rámci projektu Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou, reg.č.:CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ BŘEZEN 2018

více

Seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy č. 1 PRV MAS Vltava

více

Výzva č.1 PRV MAS Vltava

více

VÝZVA MAS VLTAVA – RODINA I. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

více

Projekt MAP+ v ORP Týn nad Vltavou…. A jdeme do finále!

Učitelé z Vltavotýnska se školili, schvaloval se dokument Místního akčního vzdělávání a připravujeme nový projekt.

více

Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko

více

Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko - Anketa

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Hlasujte - Anketa o nejžádanější odstranění bariéry v mikroregionu Vltavotýnsko

více

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vltava

ikona článku

MAS Vltava uspěla se stejnojmenným projektem v rámci 6.výzvy IROP na provozní a animační výdaje. Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora budování místních partnerství, aktivizace a podpora zapojení místních aktérů do rozvoje mikroregionu vč. dobrovolnických činností. Jedná se v podstatě o financování provozních výdajů a výdajů na propagaci související s realizací Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

více