AKTUALITY

MAS Vltava vyhlásila první, druhou a třetí výzvu IROP pro období 2021-2027

ikona článku více

Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

Místní akční skupina Vltava (území ORP Týn nad Vltavou) pomáhá rozvoji našeho regionu přímou podporou projektů i dalšími aktivitami. Poté, co jsme pomohli v podávání žádostí o tzv. kotlíkovou dotaci, jsme připraveni pomoci Vám také v případě Nové zelené úsporám Light. Prosím, věnujte pozornost uvedeným informacím po rozkliknutí článku.
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT - Ing. Michaela Valtrová, GSM: +420 601 299 140, E: valtrova@masvltava.cz

více

MAS VLTAVA, z.s. bude vyhlašovat 1. výzvu OP TAK

více

PRV - MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023

Monitorovací zprávy jsou k dispozici u všech proplacených projektů (jedná se o všechny projekty, které budou proplaceny do 31. 07. 2023). Více v přiloženém instruktážním listu.


Místní akční plánování vzdělávání v mateřských a základních školách na území ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAP IV ORP Týn nad Vltavou, r. č. CZ.02.02/XX/00/23_017/0008158

více

Nová zelená úsporám Light - Některé firmy nutí seniory k podpisu smluv

více

Místní akční plánování pro mateřské a základní školy

Na Vltavotýnsku se od 1. 12. 2023 rozběhl již čtvrtý projekt podporující místní akční plánování rozvoje vzdělávání – MAP IV ORP Týn nad Vltavou. Realizátorem projektu je MAS Vltava, z.s.

více

Veřejné projednání Akčního plánu sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou na rok 2024

MAS Vltava, z.s. pořádá Setkání odborné veřejnosti (poskytovatelů sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou).

více

PF 2024

více

Závěr projektu

ikona článku

Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Týn nad Vltavou III.

Reg. číslo CZ.02.3.68/0.0./0.0/20_082/0023039

více

Rozvoj sociálních služeb na území obcí ORP Týn nad Vltavou a Podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Jihočeského kraje

ikona článku

Na území ORP Týn nad Vltavou se strategicky plánuje rozvoj sociálních služeb již od roku 2003, kdy vznikl první strategický dokument v této oblasti. Na něj pak v průběhu let začali navazovat další střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Posledním z nich byl Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou na roky 2020 – 2022, jehož platnost již vypršela. Minulý rok pracovní skupiny vytvořili tedy alespoň prováděcí dokument Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou 2023, který byl na začátku téhož roku schválen radou města Týn n nad Vltavou jako obcí s rozšířenou působností.

více

Mezi projektová meta

ikona článku

MAP III ORP Týn nad Vltavou, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0./0.0/20_082/0023039
V Místní akční skupině Vltava jdeme z jednoho projektu do druhého. V létě jsme schválili dokumenty Strategický rámec investičních priorit, Strategický rámec priorit MAP na období roku 2024 a 2025 a metodiku evaluačního plánu. Evaluační plán nám pomůže k vyhodnocení procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v území probíhal v programovém období 2014 – 2020.

více

V RÁMCI 5. VÝZVY PRV MAS VLTAVA VYBRALA K REALIZACI 11 ŽÁDOSTÍ O DOTACI

více

Dohoda o úzké spolupráci Sdružení místních samospráv (SMS) ČR a MAS Vltava, z.s.

ikona článku

MAS Vltava, z.s. uzavřela dohodu se SMS ČR, jejímž předmětem je spolupráce v oblasti služeb spojených s užíváním nástroje Digitální technické mapy (DTM). Na základě této dohody budou i nečlenské obce SMS ČR, které jsou členy MAS Vltava, z.s., nebo spadají do území naší MAS, oprávněny využívat funkcionalit nástroje DTMka dle smluvených podmínek.

více

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ SKONČIL, V 5. VÝZVĚ PRV MAS VLTAVA SE SEŠLO 11 ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ikona článku

Dne 3.10.2023 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)). V příloze naleznete seznam zaregistrovaných žádostí, kterých se v 5. výzvě PRV MAS Vltava sešlo celkem 11.

více

Seminář pro žadatele IROP – Vzdělávání CLLD (SC 5.1 – 48. výzva IROP)

ikona článku

Seminář pro žadatele IROP – Vzdělávání CLLD (SC 5.1 – 48. výzva IROP), Hasiči CLLD (SC 5.1 – 61. výzva IROP)
Datum:
26. 9. 2023 9:30 - 26. 9. 2023 13:30
Lokalita:
České Budějovice

více

Výzva č. 5 PRV a seminář pro žadatele

více

Seminář k možnostem podpory pro inovativní start-upy a nové technologie OP TAK

více

Ač jsou prázdniny, v MAS Vltava, z.s. se pilně pracuje

ikona článku

MAP III v SO ORP Týn nad Vltavou
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023039

více

PRV - Monitorovací zpráva za rok 2022

Monitorovací zprávu za rok 2022 má povinnost vyplnit příjemce dotace u projektu, který již měl povinnost podat Monitorovací zprávu za předcházející roky a také příjemce dotace u projektu, který byl proplacen v období od 1.8.2022 – 31.7.2023.
Platí pro projekty u kterých není aktuálně ukončena administrace.


Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II

Jihočeský kraj plánuje vyhlášení výzvy dotačního programu vč. veškeré dokumentace pro podání žádosti na 26. 5. 2023 a následně od 26. 6. 2023 od 17 hod bude zahájen příjem elektronických žádostí, žádosti bude možné podávat do 31.8.2024.
Žádost o dotaci se bude podávat výhradně elektronicky přes webovou aplikaci Portál občana Jihočeského kraje s následným doručením povinných příloh do 20 pracovních dnů.
Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu.

více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku 2023

MAS Vltava v průběhu dubna a května aktualizovala Katalog poskytovatelů sociállních služeb na Vltavotýnsku ve spolupráci s místními i externími poskytovateli sociálních služeb, se zátupci obcí a neziskových organizací. Tímto všem děkujeme za jejich čas a vstřícnost :-)

Dokument je ke stažení po rozbalení článku.

více

Jaro v Mapech III na Vltavotýnsku

ikona článku

MAP III v SO ORP Týn nad Vltavou, CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023039

více

Konzultace v rámci připravované výzvy PRV

MAS Vltava nabízí konzultace projektových záměrů zemědělcům, podnikatelům a dalším subjektům v rámci připravované výzvy v Programu rozvoje venkova.

více

Programový rámec IROP 2021-2027

MAS Vltava poskytuje konzultace a mapuje projektové záměry v budoucím programovém rámci IROP 2021-2027.

více

Odstartovali jsme nový projekt MAP III ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAS Vltava, z.s. v prosinci 2022 ukončila čtyřletý projekt Místního akčního rozvoje vzdělávání v mateřských a základních školách na území ORP Týn nad Vltavou (MAP II). Leden 2023 odstartovala navazujícím projektem MAP III ORP Týn nad Vltavou s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023039. Realizace od 1.1.2023 do 30.11.2023.

více

Finální shrnutí realizace projektu MAP II v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Dne 31. 12. 2022 končí v pořadí již druhá realizace tzv. Místního akčního plánu, kterého se účastnily všechny základní školy v ORP Týn nad Vltavou. Projekt byl realizován po dobu čtyř let a přinesl s sebou celou řadu událostí.

více

MAS Vltava dokončuje realizaci SCLLD.

Rozvojová strategie Vltavotýnska 2014-2020 je strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z.s pro období 2014-2020. Tato strategie je základním strategickým rozvojovým dokumentem MAS pro dané období.

více

Události v MAPech II ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAP II v ORP Týn nad Vltavou, reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/17_047/0009070

Poslední srpnový týden byl u nás v projektu plný událostí. Nejen, že členové řídícího výboru projektu stihli schválit aktualizaci dokumentů s názvem Strategický rámec MAP II ORP Týn nad Vltavou a Komunikační plán ORP Týn nad Vltavou, ale uspořádali jsme pro pedagogy z místních škol ještě seminář a workshop.více

Léto v MAPech na Vltavotýnsku

ikona článku

Krátká zpráva o prázdninových aktivitách v projektu Místní akční plánování vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Týn nad Vltavou, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070

více

Krátká zpráva z akce "Virtuální svět s dotekem kyberkriminality"

ikona článku

Ve středu 27. dubna jsme se v Komunitním centru Vltavotýnska přenesli do světa počítačů, internetu a sociálních sítí. Nahlédnout do světa dnešních teenagerů nám pomohli zkušení lektoři Ing. Petr Šmích a Michal Ksandr DiS. ze společnosti Portus Prachatice o. p. s.

více

Pozvánka - Veřejné projednání Akčního plánu SCLLD pro programový rámec OPZ+ 2022

ikona článku

MAS Vltava zve všechny příznivce rozvoje a odborníky z oblasti sociální sféry
ve středu 25.5. 2022 od 14:00 hodin do Komunitního centra Vltavotýnska (Jiráskova 39, Týn nad Vltavou) na veřejné projednání akčního plánu SCLLD MAS Vltava pro programovou oblast OPZ+ pro Týn nad Vltavou a okolí.

více

Virtuální svět s dotekem kyberkriminality

ikona článku

workshop pro rodiče
27.4.2022, od 16:00 hodin
Komunitní centrum Vltavotýnska
(Jiráskova 39, Týn nad Vltavou)

více

MAP II v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

V projektu místního akčního vzdělávání (MAP) pro území obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou nás čeká poslední rok realizace. Jde konkrétně o projekt s názvem MAP II ORP Týn nad Vltavou podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070.

více

Pokračujeme v přípravě Akčního plánu OPZ+

Úspěšně pokračujeme v přípravě Akčního plánu, ve kterém popisujeme potřeby cílových skupin na základě zjištěných potřeb v místním šetření. Podařilo se nám vydefinovat základní opatření a zejména aktivity, které by měly pomoci cílovým skupinám problémy řešit.
Zjistili jsme řadu důležitých informací o našem regionu a problémech, které jeho obyvatele trápí, např. od nedostupnosti vhodných pracovních míst, vztahových problémů v rodinách až po nepříznivou finanční situaci a problémy s bydlením. Pomoci by mohla nejen síť sociálních služeb, ale i dobře cílená komunitní práce.


MAP II ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Místní akční plán rozvoje školství II realizuje MAS Vltava, z.s. na Vltavotýnsku již třetím rokem. Pokračuje tak v pomoci školám a školským zařízením v jejich rozvoji a zkvalitňování nejen prostředí ale i výuky. Za tu dobu se povedlo školám modernizovat odborné učebny i technické zázemí škol a uskutečnit různorodé akce na podporu výuky v široké škále oborů.

více

Výzva - Příprava akčního plánu OZP+

MAS Vltava, z.s. má schválenou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje řídícím orgánem. V období 2021 – 2027 tak budeme moci pokračovat v podpoře projektů obcí, školských zařízení, zemědělských subjektů, podnikatelů, neziskových organizací aj.

více

MAS Vltava se přiblížila dočerpání prostředků určených k realizaci SCLLD

V letech 2020 a 2021 MAS Vltava vyhlásila několik dalších výzev na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD). A pomalu se blíží k úspěšnému dočerpání finančních prostředků určených na toto programové období.

více

MAS VLTAVA VYHLAŠUJE 7. VÝZVU IROP

ikona článku

UPOZORNĚNÍ
PŮVODNÍ TERMÍN SEMINÁŘE JE PŘESUNUT NA STŘEDU 27.10.2021 10 HODIN V KANCELÁŘI MAS VLTAVA, JIRÁSKOVA 84, 375 01 TÝN NAD VLTAVOU.
MAS Vltava 20.10.2021 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "7.výzva MAS Vltava -IROP-Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání IV."
25.10.2021 od 14 hodin je plánován seminář k dané výzvě v kanceláři MAS Vltava, Jiráskova 84, 375 01 Týn nad Vltavou.

více

Průběžná rekapitulace naplňování aktivit projektu MAP II ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070
Projekt místního akčního vzdělávání v mateřských a základních školách v obcích ORP Týn nad Vltavou realizujeme již třetím rokem. Za tu dobu jsme stihli podpořit různé aktivity škol jako například exkurze nebo projektové dny či preventivní programy na školách v mikroregionu Vltavotýnsko.

více

Členská schůze MAS Vltava schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z. s. na období 2021 – 2027

více

Pozvánka na veřejné komunitní projednání strategie MAS Vltava na území obcí Vltavotýnska v souvislosti se vznikem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z.s. na období 2021–2027

ikona článku

Srdečně Vás zveme na veřejné komunitní projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z.s. na období 2021–2027. Toto projednání se uskuteční ve čtvrtek 5.8.2021 v 15 h v Komunitním centru v Týně nad Vltavou, Jiráskova 39.
Svou účast prosím potvrďte na info@masvltava.cz, do názvu mailu Účast na projednání SCLLD 21 , nebo na tel. čísle 774709120.

více

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ SKONČIL, VE 4. VÝZVĚ PRV MAS VLTAVA SE SEŠLO 15 ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ikona článku

Dne 25. 6. 2021 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)). V příloze naleznete seznam zaregistrovaných žádostí, kterých se ve 4. výzvě PRV MAS Vltava sešlo celkem 15.

více

MAS aktualizovala harmonogram výzev IROP pro rok 2021

více

MAS Vltava vybrala projekty 6. výzvy IROP

více

Seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy č. 4 PRV MAS Vltava

více

Výzva č.4 PRV MAS Vltava

více

Jak zlepšit život na venkově zjišťuje mezinárodní projekt CERUSI

ikona článku

Jaké jsou dnešní potřeby jihočeského venkova? Jak mohou sociální inovace rozvíjet rurální oblasti? Jakým výzvám obce a obyvatelé čelí? Na tyto otázky hledá odpověď tým mezinárodního projektu CERUSI.

více

Tiskový briefing Stálé komise pro rozvoj venkova k financování místních akčních skupin

více

Všem ředitelům a pedagogům MŠ a ZŠ z Vltavotýnska patří velký DÍK

ikona článku

Čas letí a dva roky projektu „MAP II ORP Týn nad Vltavou“ máme za sebou, a i když děti chodí a nechodí do školy, my jsme pár věcí přece jen stihli.

více

Váš názor na rozvoj Vltavotýnska

více

MAP II v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Místní akční plán vzdělávání v mateřských a základních školách je rozvojový dokument (strategie) se zaměřením na oblast školství na území obcí Vltavotýnska. Díky tomuto dokumentu mohou školy žádat do různých dotačních programů, právě aby zkvalitnily jak prostředí školy, tak i samotnou výuku.

více

PF 2021

ikona článku

Děkujeme všem příznivcům, partnerům, členům a hlavně zaměstnancům za jejich nadšený přístup k realizaci společných projektů, které rozvíjí náš region.
Do roku 2021 přejeme hodně zdraví a elánu k dalšímu tvoření️✨

více

MAS VLTAVA VYHLAŠUJE 6. VÝZVU IROP

ikona článku

6. výzva znovu otevřena (modifikace č. 1 a č. 2 výzvy). Do doby opětovného spuštění výzvy nešlo upravovat žádosti v MS2014+ (ISKP).
MAS Vltava 21.12.2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "6.výzva MAS Vltava -IROP-Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání III."
Z důvodu epidemiologické situace je seminář pro žadatele nahrazen prezentací v příloze dané výzvy a individuálními konzultacemi.

více

Výzva MAS Vltava - Sociální služby I. ukončena (OPZ)

VÝZVA MAS VLTAVA - SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. BYLA DOČASNĚ POZASTAVENA Z DŮVODU MODIFIKACE VÝZVY TÝKAJÍCÍ SE NAVÝŠENÍ ALOKACE VÝZVY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO REALIZACI PROJEKTU. DO DOBY OPĚTOVNÉHO OTEVŘENÍ VÝZVY NEBYLO MOŽNÉ PRACOVAT NA ŽÁDOSTI V MS2014+. NYNÍ JE MOŽNÉ OPĚT PRACOVAT NA ŽÁDOSTI V MS2014+.
https://www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld/vyzvy-opz/


Jak si vedeme v projektu MAP II v celém ORP Týn nad Vltavou?

ikona článku

Do projektu jsou zapojeny školy hlavně v rámci aktivity Implementace, která je cílena na děti a žáky z MŠ Týn nad Vltavou, ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, ZŠ a MŠ Chrášťany, ZŠ a MŠ Neznašov, ZŠ a MŠ Temelín, ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana, ZŠ a MŠ Žimutice.

více

V rámci 3. výzvy PRV MAS Vltava vybrala k realizaci 11 žádostí o dotaci

ikona článku

Výběrová komise MAS Vltava na svém zasedání dne 21.9.2020 ohodnotila dle předem daných preferenčních kritérií všech 11 přijatých žádostí v rámci 3. výzvy PRV MAS Vltava a stanovila jejich pořadí. Rada spolku pak 5.10.2020 na základě návrhu Výběrové komise provedla výběr projektů k realizaci. Úspěšné nakonec byly všechny žádosti. Ty nyní musí být nejpozději do 26.10.2020 finálně zaregistrovány na RO SZIF. Zápisy ze zasedání naleznete na záložce Zápisy. V příloze pak naleznete seznam vybraných a nevybraných žádostí.


Rada spolku MAS Vltava vybrala projekty v 5. Výzvě IROP

ikona článku více

VLTAVOTÝNSKO……Milujeme místo, kde žijeme….

Vyzýváme tímto všechny, kterým záleží na tom, že žijí na Vltavotýnsku.
Vyplňte, prosím, náš dotazník. Sebrané údaje, podněty a náměty budou sloužit k vylepšení našeho mikroregionu Vltavotýnsko.

více

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ SKONČIL, VE 3. VÝZVĚ PRV MAS VLTAVA SE SEŠLO 11 ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ikona článku

Dne 21. 8. 2020 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)). V příloze naleznete seznam zaregistrovaných žádostí, kterých se ve 3. výzvě PRV MAS Vltava sešlo celkem 11.

více

Seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy č. 3 PRV MAS Vltava

více

5. VÝZVA MAS VLTAVA DOČASNĚ POZASTAVENA A JIŽ ZNOVU OTEVŘENA

5. VÝZVA MAS VLTAVA BYLA DOČASNĚ POZASTAVENA Z DŮVODU PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ. DO DOBY OPĚTOVNÉHO OTEVŘENÍ VÝZVY NEBYLO MOŽNÉ PRACOVAT NA ŽÁDOSTI V MS2014+. NYNÍ JE JIŽ ZNOVU OTEVŘENA. TERMÍN PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL PRODLOUŽEN DO 24.8.2020 DO 12 HODIN.
MAS VLTAVA. VÍCE NA https://www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld/vyzvy-irop/ .


Realizace SCLLD opět pokročila

V první polovině roku 2020 MAS Vltava vyhlásila jednu výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD), a to v rámci programového rámce IROP. Jinak se MAS věnovala především administraci žádostí podpořených ze SCLLD v letech 2018 a 2019.

více

Výzva č.3 PRV MAS Vltava

více

5. VÝZVA MAS VLTAVA DOČASNĚ POZASTAVENA A JIŽ ZNOVU OTEVŘENA

5. VÝZVA MAS VLTAVA BYLA DOČASNĚ POZASTAVENA Z DŮVODU PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ. DO DOBY OPĚTOVNÉHO OTEVŘENÍ VÝZVY NEBYLO MOŽNÉ PRACOVAT NA ŽÁDOSTI V MS2014+. NYNÍ JE JIŽ ZNOVU OTEVŘENA. TERMÍN PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL PRODLOUŽEN DO 13.7.2020 DO 12 HODIN.
MAS VLTAVA


Pozvánka na semináře pro žadatele 5. výzva IROP

více

Rozvojová strategie Vltavotýnska 2014-2020 (SCLLD) prošla změnami

V průběhu realizace dochází průběžně ke změnám SCLLD, které jsou způsobeny různými důvody, ať už se jedná o narovnání finančních plánů dle aktuálního čerpání za daný rok, změny reagující na aktuální potřeby a zájmy v území či doporučení vyplývající ze střednědobého hodnocení SCLLD. V příloze tedy naleznete dodatek SCLLD týkající se programového rámce PRV se žlutě vyznačenými změnami a také aktuální finanční plán pro programový rámec IROP. Pro bližší informace (např. o vyhlášených výzvách) sledujte záložku "Aktuality", případně se obraťte přímo na zaměstnance MAS, kteří mají realizaci SCLLD na starosti (viz záložka "Kontakty").


MAS VLTAVA VYHLAŠUJE 5. VÝZVU IROP

ikona článku

MAS Vltava 14.5.2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Vltava-IROP-Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti III."

více

Realizace projektu MAP II v ORP Týn nad Vltavou v době uzavření škol

ikona článku

Ač se zdá, že nouzový stav se našeho projektu „Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Týn nad Vltavou II“ příliš nedotknul, úplně tomu tak není.

více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou 2020 – 2022 je dokončen

ikona článku

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou 2020 – 2022 vznikal během roku 2019 a byl dokončen v prosinci 2019. Hotový plán schválila Valná hromada starostů SMO Vltava 10. prosince 2019. Město Týn nad Vltavou schválilo dokument jako partner projektu na zasedání zastupitelstva 18. prosince 2019.

více

Příprava Strategického plánu sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou 2020 – 2022 jde do finále

ikona článku

Situace v sociálních službách na Vltavotýnsku byla po celý letošní rok analyzována a diskutována v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Výsledkem tohoto snažení je Strategický plán sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou 2020 – 2022, který byl představen na veřejném projednání v zasedací místnosti Městského úřadu v Týně nad Vltavou 27. listopadu 2019.

více

Veřejné projednání Střednědobého plánu sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Pozvánka na setkání pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

ikona článku

Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
R.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Pozvánka informační seminář k SCLLD MAS Vltava

ikona článku

Vážená paní starostko, pane starosto,
dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář k animaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava (SCLLD) pro subjekty působící na území MAS Vltava, z.s., který se uskuteční dne 22.10.2019 od 15 hod v zasedací místnosti MěÚ Týn nad Vltavou.


Rozvojová strategie Vltavotýnska úspěšně prošla střednědobým hodnocením

ikona článku

Jednou z nejdůležitějších aktivit MAS Vltava v roce 2019 bylo střednědobé hodnocení Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Hlavním cílem bylo provedení střednědobého hodnocení (jinak též mid-term evaluace) realizace SCLLD na úrovni nositele, tj. MAS Vltava. Hodnotitelé prováděli evaluaci na základě zadání Odboru regionální politiky při Ministerstvu pro místní rozvoj. MAS Vltava prováděla hodnocení s využitím předepsaných metod a postupů. Evaluační zpráva (viz příloha) byla následně v řádném termínu podána a po doplnění byla 14.10. definitivně schválena. MAS Vltava tím splnila další podstatný krok k úspěšné realizaci SCLLD.


Rada spolku MAS Vltava vybrala projekty ve 3. a 4. Výzvě IROP

ikona článku více

Setkání poskytovatelů sociálních služeb Jihočeského kraje a zadavatelů z ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Na vltavotýnské radnici se v úterý 17. 9. 2019 sešli zástupci poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb působících v ORP Týn nad Vltavou. Cílem bylo zprostředkovat přímou komunikaci mezi aktéry, kteří poskytují služby na Vltavotýnsku s místními zadavateli sociálních služeb (starosty obcí).

více

Mateřinky a základky z celého ORP se zapojily do naplňování aktivit Implementace

ikona článku

V období od ledna do června 2019 školy realizovaly aktivity Implementace, což je například Logopedická prevence, Rozvoj čtenářské a předčtenářské gramotnosti, zpestřily si výuku jazyků rodilým mluvčím, a organizovaly různé akce v rámci projektu MAPII v ORP Týn nad Vltavou, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070.

více

Pozvánka na setkání pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

ikona článku

Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
R.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Realizace SCLLD v plném proudu

ikona článku

V roce 2019 MAS Vltava vyhlásila další výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD) a zároveň se věnovala administraci žádostí podpořených ze SCLLD v roce 2018.

více

Pozvánka - Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Strategický plán sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou 2020 - 2022

ikona článku

Projekt komunitního plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku pokračuje v souladu s harmonogramem projektu. Reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Pozvánka na semináře pro žadatele 3. a 4 výzva IROP

více

MAS VLTAVA VYHLAŠUJE 3. A 4. VÝZVU IROP

ikona článku

MAS Vltava 11.6.2019 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Vltava-IROP-Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti II." a 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Vltava -IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II.".

více

Tisková zpráva MAP II Týn nad Vltavou

ikona článku

S novým rokem 2019 byl v obcích spadajících pod ORP Týn nad Vltavou zahájen projekt MAP II v ORP Týn nad Vltavou.V nadcházejících 4 letech budou členové realizačního týmu a ředitelé z většiny do projektu zapojených škol a dalších organizací působících ve vzdělávání pokračovat v prohlubování dobré spolupráce mezi aktéry působící v oblasti školství v regionu. Kromě podpory aktivit místního akčního plánování se počítá s realizací dalších vzdělávacích akcí, které budou určeny především pro pedagogické a vedoucí pracovníky škol.

více

MODIFIKACE VÝZVY MAS VLTAVA – SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

ikona článku více

Jihočeská hospodářská komora ZVE

Workshop pro začínající podnikatele pro projekty v oblasti nehmotného kulturního dědictví
Workshop pro odborníky v oblasti kultury a CR
Více v příloze článku.


JIHOČESKÝ VENKOV 2019

ikona článku

Srdečně Vás zveme na každoroční významnou akci Jihočeský venkov, která se koná 28. a 29.5.2019 v Třeboni. Více v příloze článku.
MAS Vltava ve spolupráci s partnery.


Výhody k zaměstnávání osob 55+

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Jihočeská hospodářská komora si vás dovolují pozvat na kulatý stůl, kde se dozvíte zajímavé informace a výhody k zaměstnávání osob 55+


Pozvánka na pracovní skupiny KPSS v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

k projektu
Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
R.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy č. 2 PRV MAS Vltava

více

Výzva č.2 PRV MAS Vltava

více

Pozvánka 28.3.2019 - jak správně pečovat o zeleň

Srdečně zveme veřejnost a představitele obcí na seminář Význam zeleně, řez stromů, praktická ukázka výchovného řezu po výsadbě, který se koná dne 28. března 2019 od 8:00 hodin ve Špejchar klubu, Čihovice 30, Týn nad Vltavou. Přednášku s praktickou ukázkou řezů povede Ing. Jaroslav Šíma a Ing. Kateřina Mrázová. Účast potvrďte na mrazova@pomoc-tyn.cz. Pozvánka v příloze.

S pozdravem
MAS Vltava


Pokračujeme v mapování škol aneb MAP II v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v mateřských a základních školách
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070

více

V plánování sociálních služeb nás čeká akční rok

ikona článku

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) 2020 – 2022 reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560, partner projektu Město Týn nad Vltavou

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ BŘEZEN 2019

více

SEMINÁŘ K VÝZVĚ MAS VLTAVA – SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

ikona článku více

VÝZVA MAS VLTAVA – SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

ikona článku více

Pozvánky na pracovní skupiny projektu Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou

26.2.2019 PS Senioři
5.3.2019 PS Osoby se zdravotním znevýhodněním
19.3.2019 PS Rodina, děti a mládež, osoby vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ LEDEN 2019

více

Harmonogram výzev IROP 2019

MAS Vltava zveřejnila harmonogram plánovaných výzev IROP na rok 2019.
Více MAS VLTAVA / ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014 - 2020 SCLLD - VÝZVY IROP


Realizace SCLLD má za sebou přelomový první rok

ikona článku

Hlavní činností MAS Vltava v roce 2018 bylo zahájení realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – rozvojové strategie Vltavotýnska pro období 2014 – 2020. S tím úzce souvisí projekt "II. Zlepšování řídících a administrativních schopností MAS Vltava", ze kterého jsou v podstatě financovány provozní výdaje a výdaje na propagaci související s realizací SCLLD (poskytovatelem finanční podpory z EU je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). V roce 2018 MAS Vltava vyhlásila první výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD). Díky 4 vyhlášeným výzvám a přijatým žádostem o dotaci se MAS Vltava podařilo rozjet realizaci SCLLD ve všech programových rámcích.

více

Poděkování a rychlé shrnutí roční práce

ikona článku

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

Pozvánka informační seminář k SCLLD MAS Vltava

ikona článku

Vážená paní starostko, pane starosto,
dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář k animaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava pro subjekty působící na území MAS Vltava, z.s., které se uskuteční dne 11.12. 2018 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Týn nad Vltavou.


VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ PROSINEC 2018

více

Dotazník k projektu "Odstraňování bariér na území mikroregionu Lužnice"

více

POZVÁNKA na Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb

16.10.2018 PS Senioři
23.10.2018 PS Osoby se zdravotním znevýhodněním
30.10.2018 PS Rodina, děti a mládež, osoby vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ ŘÍJEN 2018

více

Jihočeská Kuchtička - soutěž pro jídelny

ikona článku

Milé dámy, slečny, paní, ale i pánové kuchaři!

Budeme rádi, pokud nám pomůžete podpořit regionální potraviny i regionální producenty z Jihočeského kraje. Myslíme si, že u nás doma na jihu nejenom, že pěstujeme, chováme, ale i produkujeme potraviny špičkové kvality. Pojďme je tedy využívat a servírovat našim budoucím generacím, našim dětem!

více

Rada spolku MAS Vltava vybrala projekt v 1. Výzvě IROP

ikona článku více

Rada spolku MAS Vltava vybrala projekty ve 2. Výzvě IROP

ikona článku více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ ZÁŘÍ 2018

více

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vltava úspěšně dokončen

ikona článku

Výše zmíněný projekt je určen pro zaměstnance MAS Vltava, kteří mají na starosti realizaci a naplňování Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Vltava 2014 - 2020. Jedná se v podstatě o financování provozních výdajů a výdajů na propagaci související s realizací SCLLD. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Hlavní aktivity projektu vyvrcholily v první polovině roku 2018, kdy MAS Vltava vyhlásila první výzvy na předkládání žádostí o dotaci.

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ ČERVENEC A SRPEN 2018

více

Napsali o nás...

VLTAVOTÝNSKO PLÁNUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY - přepis článku z měsíčníku VLTAVÍN č. 6/2018
Článek se vztahuje k projektu "Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

V rámci 1. výzvy PRV MAS Vltava vybrala k realizaci 16 žádostí o dotaci

ikona článku

Výběrová komise MAS Vltava na svém zasedání dne 21.5.2018 ohodnotila dle předem daných preferenčních kritérií všech 17 přijatých žádostí v rámci 1. výzvy PRV MAS Vltava a stanovila jejich pořadí. Rada spolku pak 31.5.2018 na základě návrhu Výběrové komise provedla výběr projektů k realizaci. Úspěšných nakonec bylo 16 žádostí, 1 žádost zůstala bohužel nevybraná a to z důvodu velkého množství žádostí. Všechny žádostí nyní musí být nejpozději do 20.6.2018 finálně zaregistrovány na RO SZIF. Zápisy ze zasedání naleznete na záložce Zápisy. V příloze pak naleznete seznam vybraných a nevybraných žádostí.


VÝZVA MAS VLTAVA – RODINA I. DOPORUČENÉ PROJEKTY K PODPOŘE

ikona článku více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ ČERVEN 2018

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ KVĚTEN 2018

více

MAS VLTAVA VYHLAŠUJE 1. A 2. VÝZVU IROP

MAS Vltava vyhlašuje vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti“ a 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání“.

více

Příjem žádostí skončil, v 1. výzvě PRV MAS Vltava se sešlo 17 žádostí o dotaci

ikona článku

Dne 11. 4. 2018 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)). V příloze naleznete seznam zaregistrovaných žádostí, kterých se v 1. výzvě PRV MAS Vltava sešlo celkem 17.

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ DUBEN 2018

více

Anketa pro veřejnost regionu Vltavotýnsko

ikona článku

V rámci projektu Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou, reg.č.:CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

více

VLTAVOTÝNSKO ŽIJE - VYDÁNÍ BŘEZEN 2018

více

Seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy č. 1 PRV MAS Vltava

více

Výzva č.1 PRV MAS Vltava

více

VÝZVA MAS VLTAVA – RODINA I. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

více

Projekt MAP+ v ORP Týn nad Vltavou…. A jdeme do finále!

Učitelé z Vltavotýnska se školili, schvaloval se dokument Místního akčního vzdělávání a připravujeme nový projekt.

více

Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko

více

Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko - Anketa

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Hlasujte - Anketa o nejžádanější odstranění bariéry v mikroregionu Vltavotýnsko

více

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vltava

ikona článku

MAS Vltava uspěla se stejnojmenným projektem v rámci 6.výzvy IROP na provozní a animační výdaje. Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora budování místních partnerství, aktivizace a podpora zapojení místních aktérů do rozvoje mikroregionu vč. dobrovolnických činností. Jedná se v podstatě o financování provozních výdajů a výdajů na propagaci související s realizací Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

více