POSTUP HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU LEADER

Postup hodnocení žádostí do programu Leader Výběrovou komisí MAS Vltava, o.s. pro jednotlivé fiche

Pětičlená Výběrová komise byla již v roce 2008 doplněna o 3 náhradníky a to z důvodu případného střetu zájmů. Pokud je tedy např. člen Výběrové komise v příbuzenském vztahu s nějakým žadatelem, který v aktuální výzvě žádá o dotaci, nezúčastní se hodnocení projektů a tuto funkci po něm přebírá náhradník. V přílohách článku naleznete výklad k postupu hodnocení žádostí do Leaderu Výběrovou komisí MAS Vltava, o.s. pro jednotlivé fiche, Jednací řád výběrové komise a Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2012 Jednací řád výběrové komise413940099.pdf Postup hodnocení žádostí do programu Leader Výběrovou komisí MAS Vltava, o.s. pro jednotlivé fiche 27.7 Kb
2012 Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů.pdf Postup hodnocení žádostí do programu Leader Výběrovou komisí MAS Vltava, o.s. pro jednotlivé fiche 139.4 Kb
výklad kritérií pro Fichi 1987077174.doc Postup hodnocení žádostí do programu Leader Výběrovou komisí MAS Vltava, o.s. pro jednotlivé fiche 84 Kb
výklad kritérií pro Fichi 2999841324.doc Postup hodnocení žádostí do programu Leader Výběrovou komisí MAS Vltava, o.s. pro jednotlivé fiche 77.8 Kb
výklad kritérií pro Fichi 3925916412.doc Postup hodnocení žádostí do programu Leader Výběrovou komisí MAS Vltava, o.s. pro jednotlivé fiche 78.8 Kb
výklad kritérií pro Fichi 4592984344.doc Postup hodnocení žádostí do programu Leader Výběrovou komisí MAS Vltava, o.s. pro jednotlivé fiche 77.3 Kb
výklad kritérií pro Fichi 5277965173.doc Postup hodnocení žádostí do programu Leader Výběrovou komisí MAS Vltava, o.s. pro jednotlivé fiche 79.4 Kb
výklad kritérií pro Fichi 6125267858.doc Postup hodnocení žádostí do programu Leader Výběrovou komisí MAS Vltava, o.s. pro jednotlivé fiche 77.3 Kb