ORGÁNY MAS VLTAVA

Orgány MAS Vltava

Rada spolku

Rada spolku je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku, má 5 členů a ze svých řad volí předsedu. Členy Rady spolku jsou:

 • Mgr. Jan Dudlíček - předseda spolku
 • Farmářské centrum VLTAVA, o.s. (zástupce Jan Čecháček) - místopředseda spolku
 • Junák - český skaut, středisko Týn nad Vltavou, z. s. (zástupce Ondřej Bouška)
 • Mgr. Jana Kučerová
 • Ing. Kateřina Mrázová

Všichni členové rady spolku jsou příslušní k soukromému sektoru. Příslušnost členů rady spolku k zájmovým skupinám je uvedena pod záložkou "Zájmové skupiny MAS".


Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a má 3 členy. Členy Kontrolní komise jsou:

 • Obec Modrá Hůrka (zástupkyně Mgr. Lenka Staňková)
 • Ing. Pavla Fraňková
 • Semenec, o.p.s. (zástupkyně Mgr. Barbora Šímová)

Obec Modrá Hůrka je příslušná k veřejnému sektoru, ostatní členové kontrolní komise jsou příslušní k soukromému sektoru. Příslušnost členů kontrolní komise k zájmovým skupinám je uvedena pod záložkou "Zájmové skupiny MAS".

 

Výběrová komise

Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku (tzn. provádí předvýběr projektů předložených žadateli v rámci realizace rozvojové strategie MAS Vltava). Výběrová komise má 5 členů a min. 3 náhradníky. Členy Výběrové komise jsou:

 • Vesnický spolek v Dražíči (zástupkyně Alena Dědičová)
 • Sdružení měst a obcí VLTAVA (zástupce Ing. Miroslav Jiříček)
 • Sdružení POMOC, z.s. (zástupkyně (Ing. Hana Bromová)
 • Agrodružstvo Žimutice (zástupce Ing. Jan Liška)
 • Jan Mikšátko

Náhradníky Výběrové komise jsou:

 • Domovy KLAS, o.p.s. (zástupce Mgr. Václav Götz)
 • AGRO družstvo Dolní Bukovsko (zástupce Pavel Filípek)
 • Jezdecký oddíl FRAMAK, z.s. (zástupkyně Marie Křivancová)

Sdružení měst a obcí VLTAVA je příslušné k veřejnému sektoru, ostatní členové výběrové komise (vč. náhradníků) jsou příslušní k soukromému sektoru. Příslušnost členů výběrové komise (vč. náhradníků) k zájmovým skupinám je uvedena pod záložkou "Zájmové skupiny MAS".