STRATEGICKÝ PLÁN LEADER (SPL)

Hodnocení úspěšné realizace Strategického plánu LEADER (SPL)

Poslední úkolem, který zakončil úspěšnou realizaci Strategického plánu LEADER MAS Vltava 2007 - 2013 (SPL), bylo ex post hodnocení SPL. V průběhu podzimu roku 2015 byly proplaceny poslední tři žádosti o dotaci a tím došlo k uzavření celého období 2007 - 2013. MAS Vltava poté zpracovala a schválila ex post hodnocení SPL 2007 - 2013 (viz příloha), které bylo následně po schválení Členskou schůzí ve stanoveném termínu předloženo na Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF). Realizace SPL podpořila celkem 70 projektů zemědělců, podnikatelů, obcí či neziskových organizací. Na Vltavotýnsko se tak podařilo získat dotace ve výši zhruba 26,5 mil. Kč.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ex-post-hodnoceni-spl-mas-vltava-2007-2013.pdf 6761.9 Kb

Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013

Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013 (SPL) byl základním rozvojovým dokumentem pro realizaci projektů v ose IV. Programu rozvoje venkova - Leader. Při sestavování SPL MAS Vltava vycházela z dříve zpracované strategické a rozvojové studie „Rozvoj Vltavotýnska 2007 - 2013". Významným vstupem byl také komunitní plán sociálních služeb, zpracovaný pro Vltavotýnsko, za spolupráce MAS Vltava v roce 2007, a také informace a data z katalogu projektů a ze zpracovávaného projektu „Obnova venkovské cestní sítě v mikroregionu". Tyto dokumenty byly Programovým výborem aktualizovány a využity pro potřeby SPL. Při zpracovávání plánu byly použity různé metody - statistická šetření, pracovní skupiny, terénní výzkum. Strategický plán Leader naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013.pdf Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013 438.6 Kb