5. VÝZVA (12. KOLO PRV)

SZIF schválil žádosti o dotaci z 5.výzvy

Všechny žádosti o dotaci, které MAS Vltava, o.s. v rámci 5.výzvy zaregistrovala na RO SZIF v Českých Budějovicích, úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Následovat bude podpis dohody o poskytnutí dotace a samotná realizace projektů. V příloze naleznete seznam schválených žádostí.


V současnosti probíhá vypořádání připomínek administrativní kontroly SZIF.

V současnosti probíhá vypořádání připomínek administrativní kontroly SZIF u projektů předkládaných v páté výzvě SPL MAS Vltava. Po té bude následovat kontrola přijatelnosti. Dohody o poskytnutí dotace by pak vybraní žadatelé, kteří projdou systémem kontrol SZIF, měli podepisovat s největší pravděpodobností od měsíce června 2011.

MAS Vltava, o.s.


Výběrová komise MAS Vltava, o.s. hodnotila žádosti v rámci 5.výzvy, úspěšných bylo 11 žadatelů

Ve čtvrtek 24.2.2011 zasedala v Regionálním projektovém centru v Týně nad Vltavou Výběrová komise MAS Vltava, o.s., která měla na programu hodnocení žádostí v rámci 5.výzvy na předkládání žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova, osa IV, Leader. Hodnoceno bylo celkem 16 žádostí, z nichž nakonec výběrová komise vybrala 11 úspešných. Největší zájem byl o fichi 5, kde se přihlásilo celkem 6 žadatelů s požadavkem o dotaci v celkové výši 3,36 mil.Kč. Ve této fichi však bylo alokováno pouze 1,06 mil.Kč a podpořeny byly nakonec pouze 2 žádosti z této fiche.


MAS Vltava, o.s. vyhlašuje 5. výzvu Strategického plánu Leader.

MAS Vltava, o.s. vyhlašuje pátou výzvu SPL MAS Vltava. Přijímání žádostí bude probíhat v pracovních dnech od 9:00 do 15:00, příjem žádostí končí dne 1. 2. 2011 v 15:00 hod. Jakákoliv žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata. Za přijetí žádosti je považováno osobní doručení s datem a časem proti podpisu.
Více informací v přílohách celého článku nebo v nezávislém měsíčníku Vltavín. Potřebné formuláře jsou k dispozici v kanceláři MAS Vltava v Regionálním projektovém centru v Týně nad Vltavou, Jiráskova 84 nebo na webu http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4 .