9. VÝZVA (20. KOLO PRV)

V rámci 9.výzvy byly podpořeny 4 žádosti o dotaci

V úterý 25.2.2014 zasedala v Regionálním projektovém centru v Týně nad Vltavou Výběrová komise MAS Vltava, o.s., která měla na programu hodnocení žádostí v rámci 9.výzvy na předkládání žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova, osa IV, Leader. 9.výzva měla za cíl dočerpat definitivně poslední nedočerpané prostředky ze Strategického plánu Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013. K dispozici bylo přesně 804 677 Kč. Výběrová komise podpořila všechny 4 žádosti. V příloze článku naleznete seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci.
Všechny žádosti budou nejpozději 14. března 2014 zaregistrované na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) v Českých Budějovicích. V průběhu jarních měsíců pak bude následovat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti na RO SZIF.


Seznam přijatých žádostí v rámci 9.výzvy LEADER a termín zasedání Výběrové komise

V úterý 4.2.2014 skončila 9.výzva na příjem žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova, osa IV, LEADER. MAS Vltava, o.s. v rámci této výzvy přijala celkem 4 žádosti (seznam v příloze článku). Výběr projektů proběhne 25.2.2014 od 16h na zasedání Výběrové komise MAS Vltava, o.s., která projekty ohodnotí dle předem stanovených kritérií.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Seznam přijatých žádostí (9.výzva).pdf Seznam přijatých žádostí v rámci 9.výzvy LEADER a termín zasedání Výběrové komise 213.1 Kb

MAS Vltava, o.s. vyhlašuje 9.výzvu LEADER zaměřenou na zemědělce a podnikatele

MAS Vltava, o.s. vyhlašuje 9. výzvu SPL MAS Vltava 2007 - 2013. Přijímání žádostí bude probíhat v pracovních dnech od 9:00 do 15:00, příjem žádostí začíná ve čtvrtek 30.1.2014 a končí v úterý 4.2.2014 v 15:00 hod. Jakákoliv žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata. Za přijetí žádosti je považováno osobní doručení s datem a časem proti podpisu.
Jedná se o poslední výzvu určenou k definitivnímu dočerpání prostředků určených na realizaci "Strategického plánu Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013". Vyhlášena je tentokrát pouze Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy (zaměřena na zemědělce) a Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje (zaměřena na nezemědělské podnikatele).
Více informací v přílohách celého článku. Potřebné formuláře jsou k dispozici v kanceláři MAS Vltava v Regionálním projektovém centru v Týně nad Vltavou, Jiráskova 84. Další informace naleznete v levé části v záložce LEADER

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Fiche 1 (18.kolo)730193184.pdf MAS Vltava, o.s. vyhlašuje 9.výzvu LEADER zaměřenou na zemědělce a podnikatele 178 Kb
Fiche 3 (19.kolo)277779877.pdf MAS Vltava, o.s. vyhlašuje 9.výzvu LEADER zaměřenou na zemědělce a podnikatele 253.2 Kb