ZÁJMOVÉ SKUPINY MAS

Rozdělení členů resp. partnerů MAS Vltava do tzv. zájmových skupin

Členové resp. partneři MAS Vltava jsou rozděleni do tzv. zájmových skupin.
MAS Vltava má celkem 5 zájmových skupin:

- zemědělství
- podnikání
- místní rozvoj
- cestovní ruch a volnočasové aktivity
- lidské zdroje (sociální oblast, zaměstnanost, vzdělávání)

Rozdělení členů resp. partnerů MAS Vltava do tzv. zájmových skupin