Výzva č.1 PRV MAS Vltava

V rámci 1. výzvy PRV MAS Vltava vybrala k realizaci 16 žádostí o dotaci

ikona článku

Výběrová komise MAS Vltava na svém zasedání dne 21.5.2018 ohodnotila dle předem daných preferenčních kritérií všech 17 přijatých žádostí v rámci 1. výzvy PRV MAS Vltava a stanovila jejich pořadí. Rada spolku pak 31.5.2018 na základě návrhu Výběrové komise provedla výběr projektů k realizaci. Úspěšných nakonec bylo 16 žádostí, 1 žádost zůstala bohužel nevybraná a to z důvodu velkého množství žádostí. Všechny žádostí nyní musí být nejpozději do 20.6.2018 finálně zaregistrovány na RO SZIF. Zápisy ze zasedání naleznete na záložce Zápisy. V příloze pak naleznete seznam vybraných a nevybraných žádostí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-vybranych-a-nevybranych-zadosti.pdf 73.3 Kb

Aktualizace Vnitřní směrnice MAS Vltava pro PRV

Rada spolku MAS Vltava na svém zasedání ze dne 19.4.2018 schválila aktualizaci dokumentu Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti - vnitřní předpis MAS Vltava, z.s. pro programový rámec PRV Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 – 2020 (SCLLD). Aktualizace se týkala doplnění kapitoly 1.4 Přezkum hodnocení projektů. Aktualizovanou směrnici naleznete v příloze článku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vnitrni-smernice-mas-pro-prv-verze-2-.pdf 274.1 Kb

Příjem žádostí skončil, v 1. výzvě PRV MAS Vltava se sešlo 17 žádostí o dotaci

ikona článku

Dne 11. 4. 2018 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)). V příloze naleznete seznam zaregistrovaných žádostí, kterých se v 1. výzvě PRV MAS Vltava sešlo celkem 17.

Fiche 1 PRV - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců:
16 žádostí s celkovou alokací 7 242 939 Kč

Fiche 2 PRV - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům:
1 žádost s celkovou alokací 497 500 Kč

Fiche 3 PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje:
bez zaregistrované žádosti

Seznam přijatých žádostí naleznete v příloze. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a poté věcným hodnocením.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-zadosti-1.vyzva-2018355738941.pdf 217.8 Kb

Výzva č.1 PRV MAS Vltava

MAS Vltava vyhlašuje Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Vyhlášeny jsou následující opatření resp. fiche:
 
Fiche 1 PRV - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců
(zaměřena na investice do zemědělských podniků)
Fiche 2 PRV - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
(zaměřena na investice podporující Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh)
Fiche 3 PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
(zaměřena na Podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských podnikatelských činností).

Příjem žádostí potrvá do 11.4.2018.

 

Pravidla ke stažení:

Odkaz na pravidla 19.2.1

Odkaz na pravidla pro publicitu

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Odkaz na posuzování finančního zdraví

 

V příloze (viz níže) jsou uvedeny jednotlivé vyhlášené fiche resp. opatření, plné znění výzvy a také Vnitřní směrnice MAS pro PRV.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fiche-1-prv-zvyseni-konkurenceschopnosti-zemedelcu.pdf 419.4 Kb
fiche-2-prv-pridavani-hodnoty-zemedelskym-a-potravinarskym-produktum.pdf 409.2 Kb
fiche-3-prv-podpora-zakladani-podniku-a-jejich-rozvoje.pdf 410.2 Kb
vnitrni-smernice-mas-pro-prv.docx 1077.1 Kb
vyzva-c.-1-prv-mas-vltava.doc 1127.4 Kb