ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI - PŘIPOMÍNKY, DOTAZNÍKY

Rozvojová strategie Vltavotýnsko 2014-2020 k připomínkování do 31.10.2014

Vážení přátelé,
v příloze naleznete pracovní verzi nově zpracovávaného rozvojového dokumentu Rozvojová strategie Vltavotýnsko 2014-2020. Připomínky k této strategii nám můžete adresovat na email: mas.vltava@seznam.cz, případně nás kontaktovat osobně či telefonicky (viz kontakty).
Děkujeme za dosavadní spolupráci na dokumentu všem zúčastněným a těšíme se na případné připomínky.

MAS Vltava

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
MAS Vltava - Rozvojová strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (pracovní verze srpen 2014).pdf 3459.3 Kb

Na základě vyhodnocení dotazníků lidé nejvíce preferují vzdělání.

Pořadí rozvojových oblastí dle preferencí.

 1. Vzdělávání
 2. Životní prostředí
 3. Rozvoj cestovního ruchu
 4. Rozvoj zemědělství, lesnictví, rybníkářství, včelařství
 5. Rozvoj průmyslového podnikání
 6. Základní techcnická infrastruktura
 7. Partnerství a sítě
 8. Sociální služby a infrastruktura
 9. Infrastruktura cestovního ruchu
 10. Poradenství
 11. Infrastruktura pro občany

Silné stránky Vltavotýnska

 • Krásná krajina
 • oblast cestovního ruchu díky malebné krajině, jinak nic
 • životní prostředí, zemědělství, krajina
 • Kultura
 • krajina, přírodní prostředí, rozvinutý spolkový život
 • využití finančních prostředků z JETE
 • nic
 • Strategické rozdělení města, rekreační oblast, rybářství, JETE
 • Vltavu
 • hezké město, řeka
 • dobré umístění na mapě, vzdělání dostatečné, chtělo by to více kurzů
 • zlepšit zaměstnanost, ostatní činnosti
 • Hodně možností v přírodě, zajimavosti, Vzdělávání-jaz.kurzy apod.
 • Kvalitní pracovní síla, blízkost hranic s rakouskem a německem 
 • zemědělství,lesnictví,příroda

Slabé stránky Vltavotýnska

 • neumime ještě dostatečné využívat a propagovat turismus
 • Nevyhovující infrastruktura, chybějící volnočasové aktivity, problematická kominkace občanů s pracovníky MÚ
 • nevyužívání přírody
 • plavecký bazén
 • různorodá skladba obyvatelstva, malá podpora živnostníků,neziskových organizací
 • moc úředníků
 • špatně se zde začíná podnikat
 • zlepšit zaměstnanost, ostatní činnosti
 • Nedostatečná dopravní infrastruktura, např. napojení na dálnice
 • Hodně NNO

Příležitosti Vltavotýnska

 • dostavbu Temelína
 • podpořit divadlo, zájmy místních
 • dostavba JETE
 • sezónní využití  rekreačních aktivit
 • Vody, lesy
 • Spolupráce s JET, městem TNV
 • oživění ekonomiky

Ohrožení Vltavotýnska

 • fungování sociálních institucí (azyl.domy, chráněné dílny)-nedostatek financí
 • mladí bez zájmové činnosti, prodadnou drogám
 • Neschopnost najít společná řešení v orgánech obce (opozice x koalice)
 • odliv vys.vzdělaných občanů do okolních vesnic z důsledku nemožnosti nové výstavby
 • sociální a ekonomická oblast
 • Odliv kvalifikované pracovní síly při dostavbě JET
 • komunismus (nedohoda více spolupráce)

Co se Vám líbí, že dělají jinde mimo náš mikroregion dobře? 

 • Více kultruního využítí pro mladé lidí ve srovnatelně velkých městech
 • sport - bazen
 • větší prezentace regionu, propagace spolků v návaznosti na tradice
 • v Dačicích mají hezký bazén 
 • Pytlíky na extrementy mají na každém rohu
 • vzájemná vstřícnost
 • oživení cestvoního ruchu a péče o kraj

Chci se aktivně zapojit aneb není mi lhostejná budoucnost Vltavotýnska

ikona článku

Žijete na Vltavotýnsku, jste podnikatel či zemědělec, působíte na obci či jste členem nějakého spolku? Není Vám jedno, co se bude či nebude dít na Vltavotýnsku v následujícím období 2014 - 2020? Pak právě nyní je vhodná příležitost si říci, co u nás potřebujeme a jaké zde máme problémy k řešení. V současnosti sbíráme podněty, co ve vaší obci oceňujete, jaké má naopak obec problémy, co mají jinde a chtěli bychom to mít také. Nejjednoduším způsobem je vyplnění přiloženého dotazníku, dále Vás rádi uvidíme na komunitních projednáních nebo nám můžete poslat email. Průběh vzniku integrované strategie území můžete sledovat na webových stránkách www.vltavotynsko.cz. Pro inspiraci, které projekty se podařilo realizovat do roku 2013, naleznete na stránkách vlevo - záložka Projekty.

Děkujeme za Vaši aktivitu a názor

MAS VLTAVA - SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME VLTAVOTÝNSKO

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Dotazník pro sběr námětů pro rozvoj Vltavotýnska pro období 2014476390879.docx Chci se aktivně zapojit aneb není mi lhostejná budoucnost Vltavotýnska 582.2 Kb