Výzva č.5 PRV MAS Vltava

V RÁMCI 5. VÝZVY PRV MAS VLTAVA VYBRALA K REALIZACI 11 ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Výběrová komise MAS Vltava na svém zasedání dne 6.11.2023 ohodnotila dle předem daných preferenčních kritérií všech 11 přijatých žádostí v rámci 5. výzvy PRV MAS Vltava a stanovila jejich pořadí. Rada spolku pak 15.11.2023 na základě návrhu Výběrové komise provedla výběr projektů k realizaci. Úspěšných nakonec bylo 11 žádostí, z čehož 1 projekt byl hraničním projektem výzvy. Zápisy ze zasedání naleznete na záložce Zápisy. V příloze pak naleznete seznam vybraných a nevybraných žádostí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
npml-1000247899-20231121160309-.pdf 78.5 Kb

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ SKONČIL, V 5. VÝZVĚ PRV MAS VLTAVA SE SEŠLO 11 ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ikona článku

Dne 3.10.2023 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)). V příloze naleznete seznam zaregistrovaných žádostí, kterých se v 5. výzvě PRV MAS Vltava sešlo celkem 11.

Fiche 1 PRV - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců:
6 žádostí s celkovou alokací 1 388 100 Kč

Fiche 3 PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje:
3 žádosti s celkovou alokací 581 620 Kč

Fiche 7 PRV - Obnova a rozvoj vesnic:
2 žádosti s celkovou alokací 1 944 507 Kč

Seznam přijatých žádostí naleznete v příloze. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a poté věcným hodnocením.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-zadosti-5.vyzva-2023-web.pdf 321.5 Kb

Seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy č. 5 PRV MAS Vltava

Prezentace ze semináře v příloze 5. výzvy PRV.

MAS Vltava srdečně zve na seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Seminář se koná ve středu 6. září 2023 ve 14 h v kanceláři MAS Vltava v Jiráskově ulici čp. 84 v Týně nad Vltavou. Více informací naleznete v přiložené pozvánce či na odkazu https://www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld/vyzvy-prv/vyzva-c-5-prv-mas-vltava/ 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-vyzva-c.-5-prv-mas-vltava-.pdf 301.8 Kb

Výzva č.5 PRV MAS Vltava

MAS Vltava vyhlašuje Výzvu MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Vyhlášeny jsou následující opatření resp. fiche:
 

Fiche 1 PRV - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců

(zaměřena na investice do zemědělských podniků)

Fiche 3 PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

(zaměřena na Podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských podnikatelských činností)

Fiche 7 PRV - Obnova a rozvoj vesnic

(zaměřena na Základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech)


 
Příjem žádostí potrvá od 18.9.2023 do 3.10.2023

 

Pravidla ke stažení:

Odkaz na pravidla 19.2.1

Odkaz na pravidla pro publicitu

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Odkaz na posuzování finančního zdraví

 

V příloze (viz níže) jsou uvedeny jednotlivé vyhlášené fiche resp. opatření, plné znění výzvy a také Vnitřní směrnice MAS pro PRV.

Doporučení: pokud se Vám nedaří zobrazit soubory pdf přímo z odkazů, uložte si nejprve dané pdf do počítače a poté otevřete.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
23-09-06-prezentace-seminar-vyzva-c.-5-prv-mas-vltava-.pdf 607.3 Kb
fiche-1-prv-zvyseni-konkurenceschopnosti-zemedelcu590189492.pdf 1138.9 Kb
fiche-3-prv-podpora-zakladani-podniku-a-jejich-rozvoje876575835.pdf 1140.2 Kb
fiche-7-prv-obnova-a-rozvoj-vesnic128906306.pdf 1139.1 Kb
vnitrni-smernice-mas-pro-prv-verze-5-.pdf 875.6 Kb
vyzva-c.-5-prv-mas-vltava-final.docx 1406.6 Kb