Výzva č.4 PRV MAS Vltava

V RÁMCI 4. VÝZVY PRV MAS VLTAVA VYBRALA K REALIZACI 13 ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Výběrová komise MAS Vltava na svém zasedání dne 26.7.2021 ohodnotila dle předem daných preferenčních kritérií všech 15 přijatých žádostí v rámci 4. výzvy PRV MAS Vltava a stanovila jejich pořadí. Rada spolku pak 9.8.2021 na základě návrhu Výběrové komise provedla výběr projektů k realizaci. Úspěšných nakonec bylo 13 žádostí, 2 žádosti zůstaly bohužel nevybrané, a to z důvodu velkého množství žádostí. Zápisy ze zasedání naleznete na záložce Zápisy. V příloze pak naleznete seznam vybraných a nevybraných žádostí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
npml-1000247899-20210825124458-.pdf 72.4 Kb

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ SKONČIL, VE 4. VÝZVĚ PRV MAS VLTAVA SE SEŠLO 15 ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ikona článku

Dne 25. 6. 2021 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)). V příloze naleznete seznam zaregistrovaných žádostí, kterých se ve 4. výzvě PRV MAS Vltava sešlo celkem 15.

Fiche 1 PRV - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců:
10 žádostí s celkovou alokací 2 783 270 Kč

Fiche 3 PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje:
3 žádosti s celkovou alokací 193 050 Kč

Fiche 7 PRV - Obnova a rozvoj vesnic:
2 žádosti s celkovou alokací 790 400 Kč

Seznam přijatých žádostí naleznete v příloze. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a poté věcným hodnocením.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-zadosti-4.vyzva-2021.pdf 114.3 Kb

Seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy č. 4 PRV MAS Vltava

MAS Vltava srdečně zve na seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Seminář se koná ve čtvrtek 3.6.2021 ve 14h v kanceláři MAS Vltava v Jiráskově ulici čp. 84 v Týně nad Vltavou. Více informací naleznete v přiložené pozvánce či na odkazu https://www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld/vyzvy-prv/vyzva-c-4-prv-mas-vltava/

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-vyzva-c.-4-prv-mas-vltava-.pdf 301.1 Kb

Výzva č.4 PRV MAS Vltava

MAS Vltava vyhlašuje Výzvu MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Vyhlášeny jsou následující opatření resp. fiche:
 

Fiche 1 PRV - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců

(zaměřena na investice do zemědělských podniků)

Fiche 3 PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

(zaměřena na Podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských podnikatelských činností)

Fiche 7 PRV - Obnova a rozvoj vesnic

(zaměřena na Základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech)


 
Příjem žádostí potrvá od 10.6. do 25.6.2021.

 

Pravidla ke stažení:

Odkaz na pravidla 19.2.1

Odkaz na pravidla pro publicitu

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Odkaz na posuzování finančního zdraví

 

V příloze (viz níže) jsou uvedeny jednotlivé vyhlášené fiche resp. opatření, plné znění výzvy a také Vnitřní směrnice MAS pro PRV.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fiche-1-prv-zvyseni-konkurenceschopnosti-zemedelcu578652742.pdf 1155.2 Kb
fiche-3-prv-podpora-zakladani-podniku-a-jejich-rozvoje487253971.pdf 1155.9 Kb
fiche-7-prv-obnova-a-rozvoj-vesnic937295166.pdf 1156.6 Kb
vnitrni-smernice-mas-pro-prv-verze-4-.pdf 864.5 Kb
vyzva-c.-4-prv-mas-vltava.doc 1129.5 Kb