Výzva č.3 PRV MAS Vltava

V rámci 3. výzvy PRV MAS Vltava vybrala k realizaci 11 žádostí o dotaci

ikona článku

Výběrová komise MAS Vltava na svém zasedání dne 21.9.2020 ohodnotila dle předem daných preferenčních kritérií všech 11 přijatých žádostí v rámci 3. výzvy PRV MAS Vltava a stanovila jejich pořadí. Rada spolku pak 5.10.2020 na základě návrhu Výběrové komise provedla výběr projektů k realizaci. Úspěšné nakonec byly všechny žádosti. Ty nyní musí být nejpozději do 26.10.2020 finálně zaregistrovány na RO SZIF. Zápisy ze zasedání naleznete na záložce Zápisy. V příloze pak naleznete seznam vybraných a nevybraných žádostí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-vybranych-a-nevybranych-projektu.pdf 72.7 Kb

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ SKONČIL, VE 3. VÝZVĚ PRV MAS VLTAVA SE SEŠLO 11 ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ikona článku

Dne 21. 8. 2020 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)). V příloze naleznete seznam zaregistrovaných žádostí, kterých se ve 3. výzvě PRV MAS Vltava sešlo celkem 11.

Fiche 1 PRV - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců:
3 žádosti s celkovou alokací 1 988 500 Kč

Fiche 2 PRV - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům:
1 žádost s celkovou alokací 368 550 Kč

Fiche 3 PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje:
5 žádostí s celkovou alokací 1 234 111 Kč

Fiche 7 PRV - Obnova a rozvoj vesnic:
2 žádosti s celkovou alokací 1 300 314 Kč

Seznam přijatých žádostí naleznete v příloze. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a poté věcným hodnocením.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-zadosti-3.vyzva-2020643412801.pdf 925.5 Kb

Seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy č. 3 PRV MAS Vltava

MAS Vltava srdečně zve na seminář pro žadatele do vyhlášené Výzvy MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Seminář se koná ve čtvrtek 23.7.2020 ve 14h v kanceláři MAS Vltava v Jiráskově ulici čp. 84 v Týně nad Vltavou. Více informací naleznete v přiložené pozvánce či na odkazu https://www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld/vyzvy-prv/vyzva-c-3-prv-mas-vltava/.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-vyzva-c.-3-prv-mas-vltava-.pdf 565.9 Kb

Výzva č.3 PRV MAS Vltava

MAS Vltava vyhlašuje Výzvu MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Vyhlášeny jsou následující opatření resp. fiche:
 

Fiche 1 PRV - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců

(zaměřena na investice do zemědělských podniků)

Fiche 2 PRV - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

(zaměřena na investice podporující Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh)

Fiche 3 PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

(zaměřena na Podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských podnikatelských činností)

Fiche 7 PRV - Obnova a rozvoj vesnic

(zaměřena na Základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech)


 
Příjem žádostí potrvá od 6.8. do 21.8.2020.

 

Pravidla ke stažení:

Odkaz na pravidla 19.2.1

Odkaz na pravidla pro publicitu

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Odkaz na posuzování finančního zdraví

 

V příloze (viz níže) jsou uvedeny jednotlivé vyhlášené fiche resp. opatření, plné znění výzvy a také Vnitřní směrnice MAS pro PRV.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fiche-1-prv-zvyseni-konkurenceschopnosti-zemedelcu204415635.pdf 1160.4 Kb
fiche-2-prv-pridavani-hodnoty-zemedelskym-a-potravinarskym-produktum883476569.pdf 1161.6 Kb
fiche-3-prv-podpora-zakladani-podniku-a-jejich-rozvoje501153052.pdf 1161.1 Kb
fiche-7-prv-obnova-a-rozvoj-vesnic.pdf 1161.8 Kb
vnitrni-smernice-mas-pro-prv-verze-4-.pdf 864.5 Kb
vyzva-c.-3-prv-mas-vltava771900979.doc 1129.5 Kb