PROJEKTY PODPOŘENÉ MAS VLTAVA

Zlepšení dostupnosti sociálního bydlení na Vltavotýnsku s finanční podporu EU

ikona článku více

Bytový dům Veselská Týn nad Vltavou s finanční podporou EU

ikona článku více

Cíle projektu Základní Školy Týn nad Vltavou, Malá Strana „Aktivní škola“ (CZ.1.07/1.1.14/02.0049) jsou již téměř naplněny

ikona článku

V tomto grantovém projektu, který výrazně přispěl k dalšímu zvyšování úrovně výuky a motivace žáků naší ZŠ jsme kromě výstavby venkovní učebny pořídili další hmotný majetek v hodnotě cca 260 000 Kč. Žáci tak mohou při výuce pracovat s hlasovacím zařízením, které lze libovolně přenášet dle potřeb vyučujícího. Kromě moderního vybavení jsme pořídili i pomůcky pro volitelné předměty a zájmové útvary, mezi nimiž nechybí např. značkové nářadí k údržbě zeleně v našem rozlehlém areálu a v projektu vybudované multifunkční zahradě.

více

Obec Chrášťany realizuje projekt financovaný z fondů Evropské unie.

ikona článku

Projekt se nazývá "Výstavba místní komunikace pro obslužnost rozvojových ploch ZTV v obci Chrášťany", a je podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

více

Jihočeské zemědělské muzeum – odkaz venkova budoucím generacím

ikona článku

MAS VLTAVA, o.s. se stala partnerem projektu „Jihočeské zemědělské muzeum – odkaz venkova budoucím generacím“ financovaného z operačního programu ROP NUTS II Jihozápad.

více

ZŠ Hlinecká v prvním roce po ukončení realizace projektu Inovativní aktivity na podporu vzdělávacího programu "Škola pro všechny"

Obecně o projektu
Škola byla od 1. března 2011 do 31. května 2012 zapojena do plnění grantového projektu Inovativní aktivity na podporu vzdělávacího programu Škola pro všechny, který byl realizován díky podpoře Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Byl sestaven realizační tým v počtu 32 osob. Hlavní cílovou skupinu tvořili žáci školy. Aktivity projektu vycházely z dlouhodobě mapovaných problémů při dokončování kurikulární reformy.
V rámci projektu byly realizovány 4 aktivity.

více

ZŠ v Týně nad Vltavou, ZŠ Hlinecká úspěšně zrealizovala projekt Inovativní aktivity na podporu vzdělávacího programu "Škola pro všechny"

ZŠ Hlinecká v Týně nad Vltavou se úspěšně podařilo zrealizovat projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

více

Bourací a sekací kladiva, křovinořezy - nářadí nezbytné pro kvalitní podnikání


Bourací a sekací kladiva, křovinořezy - nářadí nezbytné pro kvalitní podnikáníV projektu bylo pořízeno bourací kladivo, sekací bourací kladivo a křovinořez.  Toto vybavení umožňuje žadateli zvýšit produktivitu práce a zvýšit tím svou konkurenceschopnost. 


více

V Temelíně se těší z rekonstruovaných chodníků.


V Temelíně se těší z rekonstruovaných chodníků.Projekt spočívá v rekonstrukci původních chodníků ve Vodňanské ulici v Temelíně. Byla položena dlažba mozaiková s respektováním požadavků vjezdu k přiléhajícím nemovitostem. Zároveň byly na daném instalovány dvě lavičky.


více

V Týně nad Vltavou zmodernizovali knihovnu


V Týně nad Vltavou zmodernizovali knihovnuMěsto Týn nad Vltavou zmodernizovalo prostory městské knihovny. Realizace projektu přinese příjemnější využití knihovny pro výpůjčku knih, místo s veřejně přístupným internetem a místo pro konání přednášek a besed.


více

ZŠ Malá Strana v Týně nad Vltavou získala prostředky na zefektivnění výuky.

V roce 2008 předložila ZŠ Malá Strana v Týně nad Vltavou projekt do vyhlášené první výzvy grantových programů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost administrovaných Jihočeským krajem. Tento projekt od samého počátku podporovala MAS Vltava, neboť předkládaný projekt je v souladu s Rozvojovou strategií Vltavotýnska 2007 - 2013. Projekt byl úspěšný a škola výrazným způsobem zkvalitnila svou výuku.

Základní informace k projektu:

Název projektu: Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

Žadatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA MALÁ STRANA TÝN NAD VLTAVOU

více

I druhá ZŠ v Týně nad Vltavou, ZŠ Hlinecká, uspěla se žádostí na zefektivnění výuky.

I druhá ZŠ v Týně nad Vltavou, ZŠ Hlinecká, uspěla se žádostí na zefektivnění výuky.Základní škola Hlinecká v Týně nad Vltavou uspěla se svou žádostí do oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je v souladu s Rozvojovou strategií Vltavotýnska 2007 - 2013. Žádost byla schválena v roce 2010.Název projektu: Inovativní aktivity na podporu vzdělávacího programu "Škola pro všechny"

Žadatel: Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká

více

V Litoradlicích byl vybudován moderní pastevní areál.

V Litoradlicích byl vybudován moderní pastevní areál.Zemědělec má stádo dobytka - krav a telat. Odchyt dobytka a následná manipulace s ním byla poměrně náročnou a zároveň nezbytnou záležitostí. Žadatel má celkem dvě pastvy, odchytové zařízení na dobytek má však pouze jen na jedné z nich. Dalším problémem bylo krmení dobytka, neboť volně položené balíky sena dobytek zkrmí jen z poloviny a zbytek rozšlape.

více

V Netěchovicích slouží zemědělci nově zrekonstruovaný sklad rostlinné výroby.

V Netěchovicích slouží zemědělci nově zrekonstruovaný sklad rostlinné výroby.Před rekonstrukcí měla hala starý plechový štít, který na některých místech odstával, což spolu s špatně provedenými přesahy plechové krytiny způsobovala zatékání do skladu. Dalším problémem byla podlaha, která byla jen z části zabetonována, což znesnadňovalo manipulaci s uskladněnými komoditami (převážně obilí). Původní vrata byla ve špatném stavu a docházelo tak k vnikání cizích osob do objektu. Osvětlení a elektroinstalace ve skladu nebylo plně funkční, což byl problém nejen provozní, ale i bezpečnostní. Hala byla v nevyhovujícím stavu a potřebovala nutně kompletní rekonstrukci.

více

Družstvo ze Žimutic vybavilo pracoviště přístrojem pro určování kvality obilovin

Družstvo ze Žimutic vybavilo pracoviště přístrojem pro určování kvality obilovinV rámci projektu Agrodružstvo pořídilo technologie na vybavení pracoviště pro určování kvality obilovin. Konkrétně se jedná o 3 moderní přístroje: Inframatic 8600 (NIR analyzátor), Falling Number 1100, LM I20 (kladívkový šrotovník). Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader.

více

Město Týn nad Vltavou upravilo veřjné prostranství u náměstí pro konání jarmarků.

Město Týn nad Vltavou upravilo veřjné prostranství u náměstí pro konání jarmarků.V zadní části radnice (z druhé strany náměstí) se nacházel nevyužitý areál o rozloze cca 900 m2. Tento areál je z jedné strany obklopen radnicí, v jejíž spodní části je vstup do městské galerie a dále jej obklopují další budovy, z níž za zmínku stojí hudební škola.

více

Nevyhovující komunikace mezi Modrou Hůrkou a Tuchonicemi je již minulostí.

Původní komunikace mezi Modrou Hůrkou a Tuchonicemi byla více než 30 let stará. Potah komunikace už byl špatný a na mnoha místech byly díry. Dosavadní opravy spočívaly z důvodu finanční náročnosti jen ve vysypávání děr, ale podklad byl již vydrolen.

více

Při rekonstrukci komunikace v Krakovčičích byly zhohledněny potřeby sportovců, cyklistů a pěších.

Při rekonstrukci komunikace v Krakovčičích byly zhohledněny potřeby sportovců, cyklistů a pěších.V přidružené obci Krakovčice vede místní komunikace, která ústí ze středu obce a vede místní zástavbou a na konci obce se pak dál spojuje s komunikací vedoucí ke Korákovu. Projekt se zaměřuje na část v intravilánu obce, kde byl na části této komunikace položen asfalt a část byla zpevněna.

více

Truhlářská firma z Týna nad Vltavou vybavila svou dílnu moderním zařízením.

Truhlářská firma z Týna nad Vltavou vybavila svou dílnu moderním zařízením.Truhlářská firma má svou dílnu v Týně nad Vltavou. Dílna je vybavena základním zařízením. Pro obstání na trhu však bylo nutné vybavit dílnu speciálními stroji. V rámci projektu byly pořízeny 2 stroje: olepovačka hran a poloautomatický kolíkovací stroj. Vybavení těmito zařízeními umožňuje firmě specializovat se na výrobu produktů, pro které v mikroregionu zřejmě neexistuje výrobce. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu Leader.

více

V Dolním Bukovsku mají moderně zrekonstruované chodníky.

V Dolním Bukovsku mají moderně zrekonstruované chodníky.Předchozí stav chodníků v Luční a Veselské ulici v Dolním Bukovsku vyžadoval opravu. Kryt chodníků byl z betonové dlažby a betonových dlaždic, avšak místy byly chodníky nezpevněné. Povrch chodníků byl plošně zdeformovaný, dlaždice byly místy vyžilé a prorostlé vegetací.

více

V Hartmanicích má zemědělec po vichřici zrekonstruovanou střechu.

V Hartmanicích má zemědělec po vichřici zrekonstruovanou střechu.Posledních několik let byla střecha hospodářské budovy v Hartmanicích ve špatném stavu. Ten se ještě zhoršil na jaře roku 2008, kdy se přes Českou republiku přehnala vichřice Ema, která své stopy zanechala i na střeše této hospodářské budovy, která slouží k provozování rostlinné a živočišné výroby. Rekonstrukce střechy, konkrétně výměna latí a krytiny, zabránila zejména zatékání do budovy. Zároveň je to první krok k celkové rekonstrukci budovy, která bude v budoucnu pokračovat rekonstrukcí fasády a podlah. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu Leader.

více

V Hartmanicích se rozhodli zkvalitnit veřejné prostranství a péči o něj.

V Hartmanicích se rozhodli zkvalitnit veřejné prostranství a péči o něj.Obec Hartmanice se snaží starat o vzhled intravilánu, k čemuž patří i údržba zeleně. V dlouhodobém záměru obce je také nahrazení starých stromů (zlomy, vývratě) stromky mladými.
Obec proto nahradila staré a poškozené stromy mladými stromky a pro údržbu bylo doprovodným řešením pořízení traktůrku. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu Leader.

více

V Korákově vznikl nový pastevní areál.

Žadatel má nyní stádo čítající 50 krav. Manipulace a odchyt dobytka je poměrně náročnou a zároveň nezbytnou záležitostí. Zařízení, které by manipulaci či odchyt dobytka výrazně usnadnilo, však doposud chybělo. Problematické bylo také napájení a krmení dobytka. V létě byla voda teplá a v zimě zamrzala, volně položené balíky sena dobytek zkrmil jen z poloviny, zbytek rozšlapal.

více

V Temelíně se budou zpracovávat produkty farmy.

Zemědělec provozuje rostlinou i živočišnou výrobu. V rámci té rostlinné pěstuje také olejnaté plodiny, konkrétně mák. Část produkce máku je vhodná pro prodej k potravinářským účelům.

více

Více než 100 let stará zemědělská budova v Týně nad Vltavou se dočkala rekonstrukce střechy.

Střecha hospodářské budovy v Tyršově ulici v Týně nad Vltavou, která funguje jako sklad objemné píce, byla více než 100 let stará. Na mnoha místech chyběly hřebenáče, rozpadající se krytina ohrožovala lidi pohybující se v blízkosti budovy a do budovy zatékalo. Krov byl poměrně zachovalý, ale latě byly staré a vyžilé a byla nutná jejich výměna.

více

Za kulturním vyžitím do zrekonstruovaného domu v Doubravě.

Kulturní dům v Doubravě byl již delší dobu v nevyhovujícím stavu. Proto v rámci projektu došlo k výměně stávajících nevyhovujících oken a dveří za nová okna a dveře stejných rozměrů s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi. Navíc byla pořízena kamna na dřevo, která usnadní a urychlí vytopení kulturního domu. V projektu bylo počítáno i s drobnými opravami fasády. Rozpadlá a vegetací prorostlá dlažba byla vytrhána a nahrazena novou betonovou dlažbou, na kterou bylo umístěno nové venkovní posezení čítající 3 dřevěné stoly a 6 dřevěných lavic. V levé části před kulturním domem pak došlo k výsadbě zeleně, konkrétně keřů. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu Leader.

více

Zemědělec ze Žimutic rekonstruoval sýpku a vybavil ji moderními technologiemi.

Zemědělec ze Žimutic rekonstruoval sýpku a vybavil ji moderními technologiemi.Zěmědělec ze Žimutic řešil problém z chátrajícími částmi sýpky a zastaralou technologií. V rámci projektu tak byly řešeny celkem 3 aktivity. Jednou z nich bala oprava fasády. Nejprve byla otlučena stávající omítka a zdivo bylo očištěno tryskáním. Následovalo omítnutí zdiva novou omítkou. Dále došlo ke zpevnění přilehlé manipulační plochy. Po odkopání a zarovnání povrchu byl navezen a zhutněn podklad ze štěrkodrti.

více

Mladý zemědělec z Bohunic postavil novou výkrmnu skotu.

Mladý zemědělec z Bohunic postavil novou výkrmnu skotu.Mladý zemědělec převzal zemědělskou živnost od svého otce a jedním z jeho prvních rozhodnutí bylo postavit novou výkrmnu skotu, kde budou odchovávány telata do věku 24 měsíců. Výkrmna skotu je řešena jako nezateplená volná stlaná stáj se sedlovou střechou se středovým krmným stolem a postranními lehárnami s hlubokou podestýlkou. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader. Realizace projektu trvala 11 měsíců.

více

Řemeslník z Pořežánek pořídil stroje a zařízení na zpracování dřeva.

Řemeslník z Pořežánek pořídil stroje a zařízení na zpracování dřeva.Řemeslník se zabývá výrobou vrat, nábytku apod. Chtěl rozšířit svůj výrobní proces o pásovou pilu s ostřičkou, aby soběstačně zabezpečil co nejvýše možným způsobem celý výrobní proces od zpracování dřeva po konečný výrobek a nebyl závislý na jiných dřevozpracujících závodech. Pořízené stroje umožňují zpracovat jinak špatně zpracovatelné dřevo (ohnuté kmeny, nepravidelný tvar). Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader.

více

Stáj pro dobytek v Sedlíkovicích má novou střechu.

Stáj pro dobytek v Sedlíkovicích má novou střechu.Zemědělec ze Sedlíkovic měl potíže z jednou částí hospodářské usedlosti, do které zatékalo. To mělo za následek devastaci i dalších podkrovních částí. Proto se žadatel rozhodl pro rekonstrukci střechy. Došlo k sejmutí stávající střešní krytiny a proběhla výměna nevyhovujících latí. Následně byla položena nová střešní krytina. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader.

více

V Čihovicích byl otevřen Sportovně kulturní park.

V Čihovicích byl otevřen Sportovně kulturní park.V místě bývalého rybníka vznikl za přispění občanského sdružení Pomoc sportovně kulturní areál. Na jeho přípravě se podíleli i partneři - Gymnázium Týn nad Vltavou a Domov sv. Anežky a město Týn nad Vltavou.

více

V Nuzicích mají nově upravenou náves.

V Nuzicích mají nově upravenou náves.Obec Nuzice je přidruženou obcí města Týn nad Vltavou ležící 7 km severně od města. V Nuzicích řešili problém s neupravenou návsí. Stávající zeleň na návsi byla ve špatném zdravotním stavu a vyžadovala rozsáhlé sadovnické úpravy (kácení). Negativní vliv na vzhled návsi měli i provedené spontánní výsadby, které způsobily uzavření pohledu na střed návsi i na drobnou sakrální architekturu. V rámci projektu byla vysázena zeleň vhodná pro venkov, místo bylo vybaveno mobiliářem a byla opravena čekárna na autobusové zastávce. Projekt přispěl ke zvýšení atraktivity života v obci. Rekonstruované místo návsi přispělo k multifunkčnímu a přirozenému využívání návsi. Dobrý přístup na zastávku hromadné dopravy, místo rekreace a odpočinku a místo pro aktivity dětí, to je souhrn výsledků projektu.

více

V Žimuticích díky novému chodníku je pohyb chodců podél silnice bezpečnější.

V Žimuticích díky novému chodníku je pohyb chodců podél silnice bezpečnější.Obcí Žimutice vede průtah silnice II. třídy č. 147. Zároveň se jedná o hlavní dopravní tepnu v obci. Kolem této poměrně rušné silnice však chyběl chodník, který by chodcům zaručil vyšší míru bezpečnosti. Obec proto předložila projekt na vybudování chodníku podél průtahového úseku silnice II. třídy č. 147 v Žimuticích (prakticky v celé délce průtahu).

více

Zemědělkyně ze Všemyslic pořídila novou výrobnu krmných směsí.

Zemědělkyně ze Všemyslic pořídila novou výrobnu krmných směsí.Zemědělkyně se mimo jiné zabývá výrobou krmných směsí pro své dojnice. Původně používaná technologie výroby krmných směsí však byla 50 let stará, nevyhovovala moderním nárokům na výrobu a byla náročná na manuální práci. V rámci projektu tak bylo nahrazení stávající staré technologie na výrobu krmných směsí novou moderní technologií. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. výzvě Strategického plánu Leader.

více

Domov sv. Anežky vytvořil v Čihovicích příjemné místo k setkávání.

Domov sv. Anežky vytvořil v Čihovicích příjemné místo k setkávání.Domov sv. Anežky upravil a přizpůsobil v rámci projektu „Zahrada na půl cesty" otevřený předvstupní prostor před Domovem. Tento předvstupní prostor, zahrada, byla řešena tak, aby splňovala technické, estetické a provozní podmínky pro naplnění své role - místo setkávání, aktivit, odpočinku, kontaktu a komunikace.

více