PROJEKTY PODPOŘENÉ MAS VLTAVA

Obec Chrášťany realizuje projekt financovaný z fondů Evropské unie.

ikona článku

Projekt se nazývá "Výstavba místní komunikace pro obslužnost rozvojových ploch ZTV v obci Chrášťany", a je podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Smyslem projektu je uspokojit stávající poptávku po nových rozvojových plochách k bydlení. V rámci projektu je  nástrojem uspokojení této poptávky vybudování nové komunikace, která s je součástí celého projektu přípravy  volné plochy území v obci Chrášťany pro umístění výstavby nových rodinných domů, což umožní obcí její  rozvoj resp. naplňovat její strategii rozvoje.
 
Více na http://www.chrastany.eu/dotace-rop-jz/ 
 
Projekt podpořený z ROP NUTS II Jihozápad v r.2014