6. výzva (16. kolo PRV)

V rámci 6.výzvy bylo nakonec podpořeno všech 10 projektů

V úterý 26.6.2012 zasedala v Regionálním projektovém centru v Týně nad Vltavou Výběrová komise MAS Vltava, o.s., která měla na programu hodnocení žádostí v rámci 6.výzvy na předkládání žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova, osa IV, Leader. Hodnoceno bylo celkem 10 žádostí. Nakonec uspěly všechny žádosti s tím, že poslední žádosti v pořadí byla částečně ponížena dotace, protože již nezbylo dostatek finančních prostředků, aby mohla být podpořena v plné výši. Největší zájem byl tentokrát o fichi 1 zaměřenou na zemědělce, kde se přihlásilo celkem 5 žadatelů. Seznam vybraných žádostí je uveden v příloze článku.

Ve čtvrtek 28.6. byly žádosti řádně zaregistrovány na Regionálním odboru SZIF v Českých Budějovicích. V průběhu letních měsíců pak bude následovat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Seznam vybraných a nevybraných projektů 6.výzva 2012127534605.doc V rámci 6.výzvy bylo nakonec podpořeno všech 10 projektů 68.6 Kb

V rámci 6. výzvy bylo přijato 10 žádostí

V rámci 6.výzvy na předkládání žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova, osa IV, Leader MAS Vltava, o.s. přijala celkem 10 žádostí, které budou po administrativní kontrole a hodnocení přijatelnosti předloženy Výběrové komisi k posouzení. Výběrová komise zasedá dne 26.6.2012.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Seznam přijatých žádostí (6.výzva).doc V rámci 6. výzvy bylo přijato 10 žádostí 38.9 Kb

MAS Vltava vyhlašuje 6. výzvu LEADER

MAS Vltava, o.s. vyhlašuje šestou výzvu SPL MAS Vltava. Přijímání žádostí bude probíhat v pracovních dnech od 9:00 do 15:00, příjem žádostí končí dne 25.5.2012 v 15:00 hod. Jakákoliv žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata. Za přijetí žádosti je považováno osobní doručení s datem a časem proti podpisu.
Více informací v přílohách celého článku. Potřebné formuláře jsou k dispozici v kanceláři MAS Vltava v Regionálním projektovém centru v Týně nad Vltavou, Jiráskova 84 nebo na webu http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4.
Další informace naleznete v levém části v záložce LEADER.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
6 výzva MAS VLTAVA plné znění179765127.doc MAS Vltava vyhlašuje 6. výzvu LEADER 218.6 Kb
Fiche1497820587.pdf MAS Vltava vyhlašuje 6. výzvu LEADER 192.5 Kb
Fiche2290277325.pdf MAS Vltava vyhlašuje 6. výzvu LEADER 189.7 Kb
Fiche3952822538.pdf MAS Vltava vyhlašuje 6. výzvu LEADER 190 Kb
Fiche4248649881.pdf MAS Vltava vyhlašuje 6. výzvu LEADER 191.5 Kb
Fiche5602829127.pdf MAS Vltava vyhlašuje 6. výzvu LEADER 191.4 Kb
Fiche6134460026.pdf MAS Vltava vyhlašuje 6. výzvu LEADER 190.2 Kb
instruktážní list k žádosti o dotaci (od 15.kola)918342553.pdf MAS Vltava vyhlašuje 6. výzvu LEADER 327.1 Kb
Pravidla IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (od 16. kola)120763474.pdf MAS Vltava vyhlašuje 6. výzvu LEADER 432.7 Kb
Zadost_o_dotaci_412_20120417_083517897146555.PDF MAS Vltava vyhlašuje 6. výzvu LEADER 483.1 Kb