ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014 - 2020 SCLLD

ROZVOJOVOU STRATEGII VLTAVOTÝNSKA 2014 - 2020 SCLLD naleznete pod odkazem https://www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld/


Rozvojová strategie Vltavotýnska 2007 - 2013

Rozvojová strategie Vltavotýnska 2007 - 2013 je základáním rozvojovým dokumentem MAS Vltava, o.s. pokrývající území Vltavotýnska. Z této strategie vycházel Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. pro období 2007 - 2013. Rozvojovou strategii naleznete v celém článku v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ROZVOJ VLTAVOTÝNSKA 2007 - 2013.pdf Rozvojová strategie Vltavotýnska 2007 - 2013 808.5 Kb