MAS VLTAVA, Z.S. I

MAS VLTAVA, Z.S. I.

MAS Vltava, z.s. byla podpořena se svojí žádostí o dotaci z Operačního programu Technická pomoc 2021-2027, která přímo souvisí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z.s. na období 2021-2027. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projetku

MAS VLTAVA, z.s.  I.

Cíle projektu

Cílem projektu je zajištění činnosti MAS VLTAVA, z.s., a to činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje), výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS a další související výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

Výsledky projektu

Jedná se o projekt provozního charakteru, který zajistí stabilní administrativní kapacitu a chod kanceláře MAS Vltava, z.s. Výstupovým indikátorem je Počet služebních/pracovních míst financovaných z programu (kód 825002), který je výši 1,450 FTE/rok.

Termín realizace projektu: 1/2024 až 9/2024

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MAS VLTAVA, Z.S I