VÝZVY IROP

7. VÝZVA MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání IV.

7. výzva ukončena
Rada spolku vybrala projekt k podpoře, více v příloze článku.
-----------------------------------
7. výzva znovu otevřena (modifikace výzvy). Do doby opětovného spuštění výzvy nešlo upravovat žádosti v MS2014+ (ISKP).

MAS Vltava modifikovala 7. výzvu IROP - modifikovaná výzva č. 1 v příloze článku.

MAS Vltava vyhlásila 7. výzvu IROP zaměřenou na vzdělávání.

MAS Vltava vyhlašuje 20.10.2021 7.výzvu MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání IV.

27.10.2021 od 10 hodin je plánován seminář pro žadatele k této výzvě v kanceláři MAS Vltava, Jiráskova 84, 375 01  Týn nad Vltavou.

Číslo výzvy MAS

595/06_16_075/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

7.výzva MAS Vltava-IROP-Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání IV.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

20. 10. 2021 12:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

20. 10. 2021 12:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 10. 2021 12:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15. 12. 2021 23:00

Datum ukončení realizace projektu

30. 9. 2022
 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 241 350,86 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100.000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 241 350,86 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Aktivita Infrastruktura základních škol 
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí 
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí) 
- pořízení vybavení budov a učeben 
- pořízení kompenzačních pomůcek 
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na: 
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); 
- budování bezbariérovosti škol; 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí) 
- pořízení vybavení budov a učeben 
- pořízení kompenzačních pomůcek 
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.
 

Výzva je navázána na 68. výzvu IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4 (www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast)

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
21-10-25-prezentace-mas-vltava-irop-vzdelavani-iv..ppt 529.4 Kb
kl-pro-fnap-vh-sc-2-4-68-vyzva-03-7.-vyzva-final.xlsx 203.8 Kb
mas-vltava-priloha-c.-1-vyzvy-c.-7-fnap-final.pdf 452.7 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-7-vh-final.pdf 555.9 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-7-final01.pdf 643.8 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-7-modifikace-01-final.pdf 634 Kb
zapis-z-jednani-rs-irop-7.-v.-vzd..pdf 85.3 Kb

6. VÝZVA MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání III.

VÝZVA UKONČENA.
6. výzva znovu otevřena (modifikace výzvy). Do doby opětovného spuštění výzvy nešlo upravovat žádosti v MS2014+ (ISKP).
MAS Vltava modifikovala 6. výzvu IROP - modifikovaná výzva č. 1 a 2 v příloze článku.
MAS Vltava vyhlásila 6. výzvu IROP zaměřenou na vzdělávání.

MAS Vltava vyhlašuje 21.12.2020 6.výzvu MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání III.

Z důvodu epidemiologického opatření je seminář pro žadatele nahrazen prezentací v příloze a individuálními konzultacemi.

Číslo výzvy MAS

536/06_16_075/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

6.výzva MAS Vltava -IROP-Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání III.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

21.12.20 12:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

21.12.20 12:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

21.12.20 12:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31.3.21 12:00

Datum ukončení realizace projektu

30.09.2022
 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 1 450 363,660 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100.000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 241 716,05 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Aktivita Infrastruktura základních škol
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
- budování bezbariérovosti škol;
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.


Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání..

Výzva je navázána na 68. výzvu IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4 (www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast)

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
21-02-prezentace-mas-vltava-irop-vzdelavani-iii..ppt 528.4 Kb
21-06-21-zapis-rs-projekty-6.-vyzva-irop.pdf 89.6 Kb
kl-pro-fnap-sc-2-4-68-vyzva-03-6.-vyzva-final.xlsx.pdf 858.8 Kb
kl-pro-vh-sc-2-4-68-vyzva-03-6.-vyzva-final.pdf 714.7 Kb
mas-vltava-priloha-c.-1-vyzvy-c.-6-fnap-final.pdf 508 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-6-vh-final.pdf 618.5 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-6-final-modifikace1-final.pdf 634 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-6-final-modifikace2.pdf 645.2 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-6-final01.pdf 632.9 Kb

5. VÝZVA MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti III.

5. VÝZVA MAS VLTAVA UKONČENA.

MAS Vltava vyhlašuje 14.5.2020 5.výzvu MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti III.

Číslo výzvy MAS

474/06_16_038/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

5.výzva MAS Vltava-IROP-Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti III.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

14.5.2020

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

14.5.2020, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

14.5.2020, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

24.8.2020, 12:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu

30.9.2021

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 4.624.243,98 CZK
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100.000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4.624.243,98 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Aktivita Bezpečnost dopravy

Bezpečnost dopravy 
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení 
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy 
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší 
• Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) 

Výzva je navázána na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 (www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty) 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20-05-20-pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-irop-bezpecnost-dopravy-iii..pdf 479.1 Kb
20-05-20-prezentace-mas-vltava-irop-bezpecnost-dopravy-iii..pptx 368 Kb
kl-fnap-a-vh-sc1-2-53-vyzva-mas-vltava-5.-vyzva-final.pdf 772.9 Kb
mas-vltava-priloha-c.-1-vyzvy-c.-5-fnap-final.pdf 502.8 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-5-vecne-hodnoceni.pdf 616.1 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-5-final01.pdf 649.1 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-5-modifikace01.pdf 650.1 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-5-modifikace02.pdf 650.2 Kb
zapis-rs-5.-vyzva-irop-bezpecnosti-iii..pdf 780.2 Kb

3. VÝZVA MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti II.

VÝZVA UKONČENA.
MAS Vltava modifikovala 3. výzvu.
Více v dokumentech MAS_Vltava_výzva č. 3_MODIFIKACE1_FINAL a MAS_Vltava_Příloha č. 2 výzvy č. 3_věcné_hodnocení_MOD1 FINAL.

VÝZVA UKONČENA.

MAS Vltava vyhlašuje 11.6.2019 3.výzvu MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti II.

Číslo výzvy MAS

322/06_16_038/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

3.výzva MAS Vltava-IROP-Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti II.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

11.6.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

11.6.2019, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

11.6.2019, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

16.07.2019, 12:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu

31.12.2020

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 5 400 000,00 CZK
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100.000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2.000.000 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Aktivita Bezpečnost dopravy

Bezpečnost dopravy 
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení 
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy 
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší 
• Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) 


Aktivita Cyklodoprava 
• Rekonstrukce, modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 
• Rekonstrukce, modernizace jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 
• Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

 

Výzva je navázána na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 (www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty) 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
19-06-25-prezentace-mas-vltava-irop-bezpecnost-dopravy-ii.807426079.pptx 367.7 Kb
final-kl-fnap-a-vh-sc1-2-53-vyzva-mas-vltava-3.-vyzva.pdf 776.5 Kb
mas-vltava-priloha-c.-1-vyzvy-c.-3-fnap-final.pdf 441.5 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-3-vecne-hodnoceni-final.pdf 547.8 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-3-vecne-hodnoceni-mod1-final.pdf 558.1 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-3-final.pdf 655.1 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-3-modifikace1-final.pdf 666.5 Kb
pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-irop-bezpecnost-dopravy-ii..pdf 476.1 Kb
zapis-z-jednani-rady-spolku-seznam-projektu-3.-vyzva-irop.pdf 762 Kb

4. VÝZVA MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II.

VÝZVA UKONČENA.
MAS navýšila alokaci 4. výzvy, aby mohly být podpořeny náhradní projekty.

MAS Vltava vyhlašuje 11.6.2019 4.výzvu MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II.

Číslo výzvy MAS

347/06_16_075/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

4.výzva MAS Vltava -IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

11.6.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

11.6.2019, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

11.6.2019, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

16.07.2019, 12:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu

31.12.2020

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 4 400 000,00 CZK
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100.000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3.000.000 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Aktivita Infrastruktura základních škol 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí 
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí) 
- pořízení vybavení budov a učeben 
- pořízení kompenzačních pomůcek 
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na: 
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); 
- budování bezbariérovosti škol; 
- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben. 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí) 
- pořízení vybavení budov a učeben 
- pořízení kompenzačních pomůcek 
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Výzva je navázána na 68. výzvu IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4 (www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast)

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
19-06-25-prezentace-mas-vltava-irop-vzdelavani-ii..ppt 532 Kb
final-kl-pro-fnap-a-vh-sc-2-4-68-vyzva-mas-vltava.pdf 683.9 Kb
mas-vltava-priloha-c.-1-vyzvy-c.-4-fnap-final.pdf 446.7 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-4-vecne-hodnoceni-final.pdf 549 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-4-final.pdf 778.3 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-4-modifikace1-final.pdf 792.9 Kb
pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-irop-vzdelvani-ii..pdf 478.3 Kb
zapis-z-jednani-ro-irop-4.-vyzva-vzd..pdf 860 Kb

1. VÝZVA MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti

Výzva ukončena.

MAS Vltava vyhlašuje 2. 5. 2018 1.výzvu MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti.

Číslo výzvy MAS

154/06_16_038/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

1.výzva MAS Vltava-IROP- Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

2. 5. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

2. 5. 2018, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

2. 5. 2018, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

4 .6. 2018, 12:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu

30. 9. 2019

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 4 736 842 CZK
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100.000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2.000.000 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Aktivita Bezpečnost dopravy

Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy

Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Výzva je navázána na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 (www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty) 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
18-05-03-prezentace-mas-vltava-irop-bezpecnost-dopravy.pdf 348.7 Kb
final-v02-kontrolni-listy-pro-fnap-a-vh-vltava-1.vyzva.pdf 220.3 Kb
mas-vltava-priloha-c.-1-vyzvy-c.-1-kontrola-formalnich-nalezitosti-a-prijatelnosti-final01.pdf 104.3 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-1-vecne-hodnoceni-final01.pdf 121.4 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-1-final01.pdf 239.3 Kb
pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-irop-bezpecnost-dopravy.pdf 145.6 Kb
rs-zapis-s-vybranymi-projekty-1.-vyzva-irop.pdf 755 Kb

2. VÝZVA MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání

Výzva ukončena.

MAS Vltava vyhlašuje 30.4. 2018 2.výzvu MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání.

Číslo výzvy MAS

162/06_16_075/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

2.výzva MAS Vltava-IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

30. 4. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

30. 4. 2018, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

30. 4. 2018, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

4 .6. 2018, 12:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu

30. 9. 2019

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 6 315 789 CZK
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100.000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5.000.000 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Aktivita Infrastruktura základních škol

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)- pořízení vybavení budov a učeben- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetuPodpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);

- budování bezbariérovosti škol;

- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Výzva je navázána na 68. výzvu IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4 (www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast)

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
18-05-03-prezentace-mas-vltava-irop-infrastruktura-zs.ppt 469 Kb
final-kontrolni-listy-pro-fnap-a-vh-vltava-2.vyzva252329483.pdf 224.2 Kb
mas-vltava-priloha-c.-1-vyzvy-c.-2-kontrola-formalnich-nalezitosti-a-prijatelnosti-final01996554492.pdf 85.2 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-2-vecne-hodnoceni-final01671995030.pdf 141.3 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-2-final01992751439.pdf 225.9 Kb
pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-irop-modernizace-zs839826788.pdf 142.6 Kb
rs-zapis-s-vybranymi-projekty-2.-vyzva-irop.pdf 793.8 Kb

Interní postupy IROP

Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Vltava 2014 – 2020 pro Integrovaný regionální operační program (IROP)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
interni-postupy-mas-vltava-verze-3-final706104636.pdf 1021.4 Kb