STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS VLTAVA

Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013

Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. je základním rozvojovým dokumentem pro realizaci projektů v ose IV. Programu rozvoje venkova - Leader.
Při sestavování SPL MAS Vltava, o.s. vycházela z dříve zpracované strategické a rozvojové studie „Rozvoj Vltavotýnska 2007-2013". Významným vstupem byl také komunitní plán sociálních služeb, zpracovaný pro Vltavotýnsko, za spolupráce MAS Vltava, o.s. v roce 2007, a také informace a data z katalogu projektů a ze zpracovávaného projektu „Obnova venkovské cestní sítě v mikroregionu". Tyto dokumenty byly Programovým výborem aktualizovány a využity pro potřeby SPL. Při zpracovávání plánu byly použity různé metody - statistická šetření, pracovní skupiny, terénní výzkum. Strategický plán Leader naleznete v celém článku v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013303443379.pdf Strategický plán Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013 438.6 Kb