8. VÝZVA (19. KOLO PRV)

Hodnocení žádostí v rámci 8.výzvy

Ve čtvrtek 23.5.2013 zasedala v Regionálním projektovém centru v Týně nad Vltavou Výběrová komise MAS Vltava, o.s., která měla na programu hodnocení žádostí v rámci 8.výzvy na předkládání žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova, osa IV, Leader. K dispozici bylo pouze 78 049 Kč, poslední dosud nedočerpané prostředky ze Straegického plánu Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013, o které se ucházely 2 žádosti. Podpořena však mohla být pouze jedna z nich. V příloze článku naleznete seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Seznam vybraných a nevybraných projektů 8.výzva 2013.doc Hodnocení žádostí v rámci 8.výzvy 45.1 Kb

Seznam přijatých žádostí v rámci 8.výzvy LEADER a termín zasedání Výběrové komise

V pátek 10.5.2013 skončila 8.výzva na příjem žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova, osa IV, LEADER. MAS Vltava, o.s. v rámci této výzvy přijala celkem 2 žádosti (seznam v příloze článku). Výběr projektů proběhne 23.5.2013 od 16h na zasedání Výběrové komise MAS Vltava, o.s., která projekty ohodnotí dle předem stanovených kritérií.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Seznam přijatých žádostí (8.výzva).pdf Seznam přijatých žádostí v rámci 8.výzvy LEADER a termín zasedání Výběrové komise 179.2 Kb

Výběrová komise zasedne již za dva týdny

8.výzva na předkládání žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova, osa IV, Leader, se pomalu chýlí ke konci. Zítra, tj. 10.5., je poslední možnost na předložení žádostí! Následovat bude administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. Výběr projektů proběhne 23.5.2013 od 16h na zasedání Výběrové komise MAS Vltava, o.s., která projekty ohodnotí dle předem stanovených kritérií. Rok 2013 je posledním rokem realizace "Strategického plánu Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013".


MAS Vltava, o.s. vyhlašuje 8.výzvu LEADER zaměřenou na podnikatele

MAS Vltava, o.s. vyhlašuje 8. výzvu SPL MAS Vltava 2007 - 2013. Přijímání žádostí bude probíhat v pracovních dnech od 9:00 do 15:00, příjem žádostí začíná v pondělí 6.5.2013 a končí v pátek 10.5.2013 v 15:00 hod. Jakákoliv žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata. Za přijetí žádosti je považováno osobní doručení s datem a časem proti podpisu.
Rok 2013 je posledním rokem realizace "Strategického plánu Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013" a MAS Vltava, o.s. touto výzvou využije poslední nedočerpané prostředky. MAS Vltava má tak pro tuto výzvu k dispozici pouze 78 049 Kč. Vyhlášena je tentokrát pouze Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje, která je zaměřena na nezemědělské podnikatele.
Více informací v přílohách celého článku. Potřebné formuláře jsou k dispozici v kanceláři MAS Vltava v Regionálním projektovém centru v Týně nad Vltavou, Jiráskova 84 nebo na webu http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4.
Další informace naleznete v levém části v záložce LEADER.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
8.výzva MAS VLTAVA plné znění.doc MAS Vltava, o.s. vyhlašuje 8.výzvu LEADER zaměřenou na podnikatele 182.8 Kb
Fiche 3 (19.kolo)562771676.pdf MAS Vltava, o.s. vyhlašuje 8.výzvu LEADER zaměřenou na podnikatele 253.2 Kb
Zadost_o_dotaci_412_20130417_143113[1].pdf MAS Vltava, o.s. vyhlašuje 8.výzvu LEADER zaměřenou na podnikatele 491.6 Kb