O NÁS

MAS Vltava, z.s. a mikroregion Vltavotýnsko

MAS Vltava, z.s. je složená z fyzických osob a ze zástupců podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy. Podporuje všestranný rozvoj mikroregionu Vltavotýnsko. Pro koordinovaný rozvoj má zpracovány rozvojové strategie, z nichž nejvýznamnější je Rozvojová strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Vltava 2014 - 2020. S každou strategií se jinak pracuje. Zatímco pro projekty, které jsou v souladu s Rozvojovou strategií Vltavotýnska 2014 - 2020, se hledá vhodná dotace resp. finanční prostředky pro jejich realizaci, pro projekty naplňující Strategii komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) MAS Vltava 2014 - 2020 má MAS Vltava přiděleny dotační prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a ty rozděluje na příslušné projekty.


Více v jednotlivých podpoložkách.