PŮVODNÍ VERZE SCLLD

Původní verze Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD) vč. příloh

Jedná se o ucelený strategický dokument, který bude sloužit jako stěžejní podklad pro koordinaci rozvojových aktivit na Vltavotýnsku v období let 2014 až 2020. Do zpracování dokumentu byla zapojena široká veřejnost (komunita).

SCLLD = strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Principy zpracování SCLLD

- důraz na přístup zdola nahoru - zapojení místních aktérů
- odpovědnost
- inovativní přístup a kreativnost
- využití veškerých dostupných zdrojů informací
- adekvátnost stanovených cílů a jejich propojenost
- návaznost opatření na výstupy analýzy
- návaznost na další rozvojové dokumenty s dopadem na území MAS
- důraz na publicitu – zveřejňování výstupů SCLLD

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1-financni-plan-a-indikatory-pro-programove-ramce-mas-vltava-.pdf 436.6 Kb
priloha-2-mapa-uzemi-a-seznam-obci-mas-vltava-.pdf 339.7 Kb
priloha-3-analyza-rizik-mas-vltava-.pdf 290.8 Kb
priloha-4-cestne-prohlaseni-statutarniho-zastupce-mas-mas-vltava-.pdf 171.8 Kb
priloha-5-popis-postupu-zapojeni-komunity-do-vypracovani-strategie-clld-mas-vltava-.pdf 186.1 Kb
sclld-mas-vltava-2014-20.pdf 2808.8 Kb