Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z.s. na období 2021–2027

MAS VLTAVA, z.s. I.

MAS Vltava, z.s. byla podpořena se svojí žádostí o dotaci z Operačního programu Technická pomoc 2021-2027, která přímo souvisí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z.s. na období 2021-2027. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu
MAS VLTAVA, z.s. I.

Cíle projektu

Cílem projektu je zajištění činnosti MAS VLTAVA, z.s., a to činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje), výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS a další související výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

Výsledky projektu

Jedná se o projekt provozního charakteru, který zajistí stabilní administrativní kapacitu a chod kanceláře MAS Vltava, z.s.
Výstupovým indikátorem je Počet služebních/pracovních míst financovaných z programu (kód 825002), který je výši 1,450 FTE/rok.

Termín realizace projektu: 1/2024 až 9/2024

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

     MAS VLTAVA, z.s. I.


Schválená Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z. s. na období 2021 – 2027

Schválená Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z. s. na období 2021 – 2027 odsouhlasená řídícím orgánem.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
final-koncepcni-cast-sclld-mas-vltava-fnap-3.pdf 1608.4 Kb

Schválená nepovinná (podpůrná) část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z. s. na období 2021 – 2027

Schválená nepovinná (podpůrná) část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z. s. na období 2021 – 2027 v souvislosti s připomínkováním řídícího orgánu k povinné části.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
final-nep.-koncepcni-cast-sclld-mas-vltava-se-a-swot-ar-fnap-2.pdf 3790 Kb

Příprava SCLLD zpráva

MAS Vltava se prostřednictvím pracovníků či členů účastnila řady on-line seminářů a setkání zaměřených na přípravu nové strategie. Z důvodu proticovidových opatření se komunitní setkávání značně omezila. Na základě zkušeností se pak na tvorbě strategie podíleli pracovní skupiny, fokusní skupina, proběhlo dotazníkové šetření, využily se strategické dokumenty obcí. Zapojeni do strategie formou on-line setkání a připomínkování byla hospodářská komora v Jihočeském kraji, destinační management pokrývající území MAS Vltava (území MAS Vltava je shodné s ORP Týn nad Vltavou). Individuálně probíhala jednání s obcemi, možnosti připomínkování strategie.
Informace byly šířeny na webu, přes partnery či členy. Po veřejném projednání finalizovaná verze strategie bude schválena členskou schůzí MAS Vltava.


Příprava SCLLD MAS Vltava na období 2021-2027

PŘÍPOMÍNKOVÁNÍ UKONČENO.
Připomínky k nové SCLLD prosím posílejte emailem na adresu info@masvltava.cz, do předmětu mailu dejte Připomínkování SCLLD 21+, nejpozději do 12.8.2021. Pokud není připomínka obecného rázu, zadejte prosím název dokumentu, číslo strany a připomínku. (dokumenty zveřejněné na webu MAS)

Děkujeme také za vyplněné dotazníky, které jejich výstupy naleznete zde.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
analyza-rozvojovych-potreb-a-rozvojoveho-potencialu-uzemi-pusobnosti-mas.docx 27.2 Kb
koncepcni-cast-sclld-mas-vltava-21-08-web.docx 329.8 Kb