PROJEKTY PODPOŘENÉ MAS VLTAVA

Cíle projektu Základní Školy Týn nad Vltavou, Malá Strana „Aktivní škola“ (CZ.1.07/1.1.14/02.0049) jsou již téměř naplněny

ikona článku

V tomto grantovém projektu, který výrazně přispěl k dalšímu zvyšování úrovně výuky a motivace žáků naší ZŠ jsme kromě výstavby venkovní učebny pořídili další hmotný majetek v hodnotě cca 260 000 Kč. Žáci tak mohou při výuce pracovat s hlasovacím zařízením, které lze libovolně přenášet dle potřeb vyučujícího. Kromě moderního vybavení jsme pořídili i pomůcky pro volitelné předměty a zájmové útvary, mezi nimiž nechybí např. značkové nářadí k údržbě zeleně v našem rozlehlém areálu a v projektu vybudované multifunkční zahradě.

K dalším klíčovým aktivitám projektu zrealizovaným patři:

  • Financování povinně volitelných předmětů (Informatika, Seminář z přírodovědných předmětů, Seminář z matematiky, Konverzace v AJ) zájmových útvaru (Informatika Keramika pro 1. a 2. stupeň, Kreativní tvorba, Počítačová grafika Angličtina pro nejmenší), po dobu školního Roku 2013 / 2014
  • Šest sad výukových materiálů z Toho Jedna s komponentou ICT a jedna s komponentou životního Prostředí
  • Tvořivý den - Společné vánoční "tvořeníčko"
  • Beseda pro vycházející Žáky školy se zástupci středních škol
  • Den Země - provázání environmentální výchovy se Semencem, ops
  • Veletrh fyzikálních pokusů - Demonstrace jednoduchých fyzikálních pokusů na hale školy (připravili žáci devátých ročníků pro SVE mladší spolužáky)
  • Jen si děti všimněte - výstava prací žáků Naši školy v rámci oslav DNE dětí
  • Černé Skládky
  • Multifunkční zahrada - zvelebení, pro osazení a Vybavení
  • Výroba umístění ptačích BUDEK dělat Areálu školy i na Místní zeleň

Celý projekt byl od jeho prvopočátku velmi promyšlený hlavně v dokonalém dopadu na žáky, jejich vzdělávání a samotnou motivaci ke studiu a zlepšení klimatu školy s tím, že veškeré pomůcky a vybavení bude jistě ještě dlouho dobře sloužit současným i budoucím žákům školy.

            Za kolektiv školy

                                                                                                    Mgr. Miroslav Vašica

                                                                                                            ředitel školy

 

Cíle projektu Základní Školy Týn nad Vltavou, Malá Strana „Aktivní škola“ (CZ.1.07/1.1.14/02.0049) jsou již téměř naplněny