PROJEKTY PODPOŘENÉ MAS VLTAVA

Zlepšení dostupnosti sociálního bydlení na Vltavotýnsku s finanční podporu EU

ikona článku

 

 

Projekt se zaměřuje na vybudování 10 sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi. Osobám v bytové nouzi pak prostřednictvím vhodných služeb bude umožněno začlenění zpět do místní komunity a společnosti. Aktivitami projektu bude pořízení nemovitostí s drobnými stavebními pracemi. Předpokladem je dodržení harmonogramu realizace projektu. Projekt vytváří synergické a komplementární vazby v místě realizace projektu.  Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Předpokládaná realizace 9/16-6/18 2


CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003102

 

Projekt Zlepšení dostupnosti sociálního bydlení na Vltavotýnsku je spolufinancován Evropskou unií. 

Zlepšení dostupnosti sociálního bydlení na Vltavotýnsku