PROJEKTY PODPOŘENÉ MAS VLTAVA

Bytový dům Veselská Týn nad Vltavou s finanční podporou EU

ikona článku

Bytový dům Veselská Týn nad Vltavou
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002850
Bytové družstvo (žadatel) je vlastníkem bytového domu s vysokou energetickou spotřebou. Prostřednictvím realizace projektu dojde ke snížení energetické náročnosti bytového domu. Projekt je zaměřen na cílové skupiny:
Obyvatelé bytových domů 
Obyvatelé obcí a měst 
Majitelé (vlastníci) bytových domů 
Cílem projektu je realizace opatření na bytovém domu v podobě zateplení obálky domu, což povede ke snížení energetické náročnosti.
Realizací projektu dojde ke změně celkové energetické náročnosti bytového domu z D, méně hospodárná, na kategorii B, velmi úsporná. Snížení energetické náročnosti povede k významnému snížení dodávané energie a konečné energetické spotřeby budovy ve srovnání s dosavadní úrovní spotřeby. Kromě snížení emisí zvýší realizace specifického cíle životní úroveň domácností snižováním nákladů na bydlení.
Předpokládaná realizace: 15.8.2016-30.6.2018

Projekt BYTOVÝ DŮM VESELSKÁ TÝN NAD VLTAVOU je spolufinancován Evropskou unií. 

Bytový dům Veselská Týn nad Vltavou