AKTUALITY

Výzva - Příprava akčního plánu OZP+

MAS Vltava, z.s. má schválenou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje řídícím orgánem. V období 2021 – 2027 tak budeme moci pokračovat v podpoře projektů obcí, školských zařízení, zemědělských subjektů, podnikatelů, neziskových organizací aj.

V současné době zpracováváme akční plán pro programový rámec Operační program Zaměstnanost+, který má za cíl zlepšit kvalitu života na území Vltavotýnska. Průběh vzniku akčního plánu můžete sledovat na našich stránkách na záložce Akční plán OPZ+ https://www.masvltava.cz/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-vltava-z-s-na-obdobi-2021-2027/akcni-plan-pro-opz/ . Své podněty a návrhy na zlepšení zasílejte na email info@masvltava.cz.