AKTUALITY

Členská schůze MAS Vltava schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z. s. na období 2021 – 2027

Členská schůze MAS Vltava 24.8.2021 schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vltava, z. s. na období 2021 – 2027. Strategie se nachází zde.