AKTUALITY

Odstartovali jsme nový projekt MAP III ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAS Vltava, z.s. v prosinci 2022 ukončila čtyřletý projekt Místního akčního rozvoje vzdělávání v mateřských a základních školách na území ORP Týn nad Vltavou (MAP II). Leden 2023 odstartovala navazujícím projektem MAP III ORP Týn nad Vltavou s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023039. Realizace od 1.1.2023 do 30.11.2023.

V úterý 24.1.2023 se konal první ustavující Řídící výbor projektu (rozhodující orgán projektu), kde se mimo schválení průvodních dokumentů vážících se k Řídícímu výboru projednávaly i jednotlivé aktivity projektu. Také byl jednohlasně zvolen nový předseda Řídícího výboru.

Jednou z hlavních aktivit projektu je zpracování rozvojového plánu škol. Hlavním cílem bude vytvoření nového dokumentu Místního akčního plánování vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou, který bude navazovat na předcházející dokumenty. Jeho součástí bude opětovná aktualizace příloh dokumentu s názvem Strategický rámec investičních priorit škol MAP (projektové náměty jednotlivých škol), které bude nutno schválit na radách či zastupitelstvech obcí (zřizovatelé škol).

Dále se na jednání Řídícího výboru probírala možnost spolupráce škol a Jihočeské hospodářské komory, která pro školy organizuje po celý školní rok různé akce jako je např. Burza škol (akce s karierní poradenstvím), nebo může podpořit různé akce jednotlivých škol. Tato možnost bude v únoru projednána na jednání pracovní skupiny Zástupců zapojených škol.