AKTUALITY

Závěr projektu

ikona článku

Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Týn nad Vltavou III.

Reg. číslo CZ.02.3.68/0.0./0.0/20_082/0023039

Před ukončením projektu MAP III v SO ORP Týn nad Vltavou se v úterý 23. 11. 2023 sešel Řídící výbor projektu. Kromě představení spolupracujícího projektu IPs Kurikulum, který spolupracuje napříč krajem se všemi školami, bylo na programu schvalování dokumentu Závěrečná evaluační zpráva, schválení aktualizace dokumentu Komunikační plán ORP Týn nad Vltavou a aktualizace strategického dokumentu Místní akční plán vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou.
Vzhledem k hojné účasti byly dokumenty jednohlasně schváleny, plná verze je ke stažení na stránkách www.masvltava.cz v sekci vlastní projekty – MAP III ORP Týn nad Vltavou.