AKTUALITY

Setkání poskytovatelů sociálních služeb Jihočeského kraje a zadavatelů z ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Na vltavotýnské radnici se v úterý 17. 9. 2019 sešli zástupci poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb působících v ORP Týn nad Vltavou. Cílem bylo zprostředkovat přímou komunikaci mezi aktéry, kteří poskytují služby na Vltavotýnsku s místními zadavateli sociálních služeb (starosty obcí).

V úvodu setkání proběhla prezentace projektu „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou“, díky němuž se akce konala. Město Týn nad Vltavou je jeho partnerem.
Byl také představen projekt připravovaného komunitního centra sounáležitosti s nabídkou možnosti dalších setkávání v tomto objektu. Toto místo bude také prostorem pro poskytování poradenství o dostupných sociálních službách a pro setkávání poskytovatelů sociálních služeb a zástupců obcí. Jeho náplní bude komunitní činnost a zapojování osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením do komunity.
Dalším bodem jednání bylo představování jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, kdy zazněla řada zajímavých prezentací. Přítomní se seznámili s nabídkou služeb zahrnujících ranou péči, krizovou pomoc, služby pro seniory i zdravotně postižené a další. Novým aktivním subjektem v regionu je Fokus ČB, který poskytuje své služby osobám s duševním onemocněním. Svoji nabídku představily rovněž další organizace, které mají sídlo v okolních městech, ale poskytují sociální služby v našem regionu.
Prezentace všech přítomných poskytovatelů sociálních služeb je zveřejněna na webových stránkách projektu MAS Vltava:
https://www.masvltava.cz/projekty/vlastni-projekty-mas-vltava/pokracovani- planovani-socialnich-sluzeb-v-orp-tyn-nad-vltavou.html .
V druhé polovině setkání proběhla diskuse, ze které vyplynul hlavně zájem společného informování veřejnosti o sociálních službách převážně přes starosty obcí nebo odbor sociálních věcí na MěÚ v Týně nad Vltavou. Cílem je obcím představit celou nabídku sociálních služeb, o které je možno žádat. Představitelé obcí tak mohou občanům lépe pomoci najít potřebnou sociální službu.
Mgr. Josef Vomáčka, starosta Chrášťan, uvedl: „Jako starosta považuji za potřebné mít informace o sociálních službách, díky tomu jsem přijel i na dnešní setkání,  považuji to za užitečné pro další komunikaci s občany.“
Toto setkání umožnilo jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb také navázat spolupráci mezi sebou, někteří poskytovatelé se přímo na místě domlouvali na konkrétních společných projektech.
Účastníci byli vyzváni také k aktivní účasti na pracovních skupinách při přípravě komunitního plánu. Osloveni byli zejména zástupci organizací, kteří s týmem KPSS na Vltavotýnsku dosud nespolupracovali a mohou pomoci k úspěšné realizaci projektu.

 

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.068/0.0/0.0/0006560

 

Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Jihočeského kraje