AKTUALITY

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou 2020 – 2022 je dokončen

ikona článku

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou 2020 – 2022 vznikal během roku 2019 a byl dokončen v prosinci 2019. Hotový plán schválila Valná hromada starostů SMO Vltava 10. prosince 2019. Město Týn nad Vltavou schválilo dokument jako partner projektu na zasedání zastupitelstva 18. prosince 2019.

Vznikl dokument, který nejen analyzuje stav obyvatelstva na Vltavotýnsku a jednotlivé sociální služby, ale zejména popisuje opatření a aktivity, které mají sociální služby rozvíjet a rozšiřovat.

Součástí projektu je také zpracování Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku, který je k dispozici v elektronické i tištěné podobě a občané ho najdou například na webu města Týn nad Vltavou, MAS Vltava nebo na odboru sociálních věcí MěÚ Týn nad Vltavou.

Plánování sociálních služeb strategickým dokumentem nekončí. Následně bude sledován průběh naplňování jednotlivých strategických opatření a v rámci monitoringu vyhodnocena jejich úspěšnost. Jedním ze sledovaných témat střednědobého plánu a zároveň velmi důležitého projektu pro ORP Týn nad Vltavou je například zřídit Centrum pro seniory, které je ze strany města Týn nad Vltavou intenzivně připravováno. Je také naplňován projekt Komunitního centra sounáležitosti, které v roce 2020 zahajuje provoz. Realizovány budou i další aktivity uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb, ať už díky obcím Vltavotýnska nebo poskytovatelům sociálních služeb.

Na zpracování dokumentu se podíleli zástupci Města Týn nad Vltavu, obcí Vltavotýnska a pracovníci odboru sociálních věcí MěÚ Týn nad Vltavou, zástupci jednotlivých poskytovatelů z Vltavotýnska. Velkým přínosem byla i účast zástupců poskytovatelů z celého Jihočeského kraje. Nesmíme zapomenout na pomoc odborné veřejnosti.
Tímto všem velmi DĚKUJEME za jejich čas, objektivní pohled, nápady a podnětné připomínky.

Projekt tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2020 – 2022 byl zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Týn nad Vltavou. Vychází z hlavních priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

 

Projekt Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560)