AKTUALITY

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ SKONČIL, VE 3. VÝZVĚ PRV MAS VLTAVA SE SEŠLO 11 ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ikona článku

Dne 21. 8. 2020 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)). V příloze naleznete seznam zaregistrovaných žádostí, kterých se ve 3. výzvě PRV MAS Vltava sešlo celkem 11.

Fiche 1 PRV - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců:
3 žádosti s celkovou alokací 1 988 500 Kč

Fiche 2 PRV - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům:
1 žádost s celkovou alokací 368 550 Kč

Fiche 3 PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje:
5 žádostí s celkovou alokací 1 234 111 Kč

Fiche 7 PRV - Obnova a rozvoj vesnic:
2 žádosti s celkovou alokací 1 300 314 Kč

Seznam přijatých žádostí naleznete v příloze. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a poté věcným hodnocením.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-zadosti-3.vyzva-2020318220202.pdf 925.5 Kb