AKTUALITY

MODIFIKACE VÝZVY MAS VLTAVA – SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

ikona článku

VÝZVA MAS Vltava – Sociální služby I. OPĚT SPUŠTĚNA. ZMĚNY SE TÝKALY NÁSLEDUJÍHO: maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu na 6.000.000  CZK a prodloužení termínu příjmu žádostí do 13.6.2019,

Více informací o akuální výzvě  https://www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld/vyzvy-opz/, Vyzva_MAS_Vltava_SOCIÁLNÍ_SLUŽBY_I_v4_k_1_1_2018 verze 3.

MAS Vltava

 

..................................................................................................................

Níže již neplatí.

Aktuálně probíhá modifikace výzvy, navýšení maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu na 6.000.000  CZK a proDloužení termínu příjmu žádostí do 13.6.2019, 12:00 hodin . Je možné, že po dobu opětovného otevření výzvy nebudou moci žadatelé upravovat své žádosti v systému ISKP (MS2014+).

 

Více informací o stávající výzvě (před modifikací) https://www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld/vyzvy-opz/    UPOZORNĚNÍ - MAS MODIFIKOVALA DANOU VÝZVU, 
VÝZVA PŘED DRUHOU MODIFIKACÍ OZNAČENA V PŘÍLOHÁCH ČLÁNKU Vyzva_MAS_Vltava_SOCIÁLNÍ_SLUŽBY_I_v4_k_1_1_2018 verze 2.

MAS Vltava

 

 

Níže již neplatí:

MAS Vltava oznamuje modifikaci Výzvy MAS Vltava – Sociální služby I.  Žadatelům je v tuto chvíli z důvodu modifikace znemožněno podávání žádostí o podporu.

Opětovné spuštění očekáváme do konce dubna 2019.

Děkujeme za pochopení

MAS Vltava

 

Více informací o stávající výzvě (před modifikací) https://www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld/vyzvy-opz/