AKTUALITY

Jak si vedeme v projektu MAP II v celém ORP Týn nad Vltavou?

ikona článku

Do projektu jsou zapojeny školy hlavně v rámci aktivity Implementace, která je cílena na děti a žáky z MŠ Týn nad Vltavou, ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, ZŠ a MŠ Chrášťany, ZŠ a MŠ Neznašov, ZŠ a MŠ Temelín, ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana, ZŠ a MŠ Žimutice.

Již na konci prázdnin se naši pedagogové připravovali na nový školní rok 2020/2021. V posledním srpnovém týdnu jsme ve spolupráci s MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko uspořádali seminář pro pedagogy a další pedagogické pracovníky na téma „Formativního hodnocení“. Semináře se účastnilo celkem 20 pedagogů z Dolního Bukovska, Chrášťan a Žimutic. Pedagogové se na semináři dozvěděli, jak formativně hodnotit výkony svých žáků a prakticky se seznámili s technikami formativního hodnocení a tím jak je začlenit do výuky. Vše jim vysvětlil lektor Michal Orság z Edukační laboratoře.

V druhé polovině září jsme pro pedagogy uspořádali další seminář, pro změnu na téma „Možnosti distanční a hybridní výuky“. Akce se zúčastnilo 11 pedagogů včetně školních IT specialistů. Přínosem setkání, kromě hlavního programu, bylo i sdílení dosavadních zkušeností pedagogů i předání kontaktů na další odborníky, kteří se zabývají touto problematikou.

A co nás v projektu čeká do konce roku 2020? S řediteli škol připravujeme aktualizaci dokumentu Strategický rámec MAP (místního akčního plánování). Tento dokument obsahuje převážně investiční plány škol do budoucna, tzn., jaké projekty chtějí školy realizovat v následujících letech.
Dalším krokem v projektu bude zpracování a odevzdání průběžné monitorovací zprávy k realizaci projektu a další příprava seminářů pro pedagogy a workshopů pro žáky a jejich rodiče.