AKTUALITY

Finální shrnutí realizace projektu MAP II v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Dne 31. 12. 2022 končí v pořadí již druhá realizace tzv. Místního akčního plánu, kterého se účastnily všechny základní školy v ORP Týn nad Vltavou. Projekt byl realizován po dobu čtyř let a přinesl s sebou celou řadu událostí.

V první řadě bylo možné prostřednictvím tohoto projektu plánovat rozvoj mateřských a základních škol v ORP Týn nad Vltavou. Vznikl tak strategický dokument, který nese název Místní akční plán v ORP Týn nad Vltavou a jsou v něm shrnuty všechny důležité a pro strategický rozvoj škol podstatné směry, kterými všechny základní školy mohou vykročit v následujících letech.

Dalším významným přínosem projektu byla možnost čerpat finanční prostředky na tzv. aktivity implementace, prostřednictvím kterých byly rozvíjeny volnočasové aktivity dětí, pedagogové doučovali žáky v různých předmětech, mohly být pořádány různé projektové dny apod. Součástí projektu bylo také sestavení každoročního Akčního plánu, který definoval různé oblasti, ve kterých se školy profilovaly nad rámec svých běžných aktivit.

Ačkoliv projekt Místní akční plán II s rokem 2022 končí, tak automaticky na něj navazuje Místní akční plán III, který bude pokračovat v plánování rozvoje škol i v následujícím roce 2023. Bohužel z tohoto projektu již nebude možné financovat aktivity implementace, s těmi je počítáno až v roce 2024.

Všem školám v ORP Týn nad Vltavou děkujeme za aktivní a přínosnou spolupráci a všem pedagogům a pracovníkům škol přejeme klidné prožití vánočních svátků.

Za realizační tým Hana Mičanová