AKTUALITY

Všem ředitelům a pedagogům MŠ a ZŠ z Vltavotýnska patří velký DÍK

ikona článku

Čas letí a dva roky projektu „MAP II ORP Týn nad Vltavou“ máme za sebou, a i když děti chodí a nechodí do školy, my jsme pár věcí přece jen stihli.

K Vánocům 2020 jsme si naježili aktualizaci Strategického rámce (seznam projektových námětů škol z ORP s vazbami na různé cíle a priority vzdělávání), jehož finální verzi schválil v lednu 2021 řídící výbor projektu.

Na začátku roku 2021 jsme stihli zapracovat na aktualizaci samotného dokumentu MAP v ORP Týn nad Vltavou (místní akční plán vzdělávání). V průběhu ledna a února probíhaly intenzivní práce na oprašování každé stránky, zapisování aktuálních informací a připomínkování tohoto více než sto stránkového dokumentu. Ten se nám podařilo na konci března finalizovat a schválit v řídícím výboru.

Během letošního března se nám ještě povedlo vykomunikovat nastavení změny našeho projektu v aktivitách implementace, kterou nám řídící orgán MŠMT schválil na začátku dubna. Teď už aktivitu vesele naplňujeme a učitelé na základních školách doučují své žáky, kteří jsou i díky distanční výuce ohroženi školním neúspěchem.