AKTUALITY

Tisková zpráva MAP II Týn nad Vltavou

ikona článku

S novým rokem 2019 byl v obcích spadajících pod ORP Týn nad Vltavou zahájen projekt MAP II v ORP Týn nad Vltavou.V nadcházejících 4 letech budou členové realizačního týmu a ředitelé z většiny do projektu zapojených škol a dalších organizací působících ve vzdělávání pokračovat v prohlubování dobré spolupráce mezi aktéry působící v oblasti školství v regionu. Kromě podpory aktivit místního akčního plánování se počítá s realizací dalších vzdělávacích akcí, které budou určeny především pro pedagogické a vedoucí pracovníky škol.

Projekt MAP II bude pokračovat v prohlubování dobré spolupráce mezi aktéry působící v oblasti školství v regionu. Kromě podpory aktivit místního akčního plánování se počítá s realizací dalších vzdělávacích akcí, byly sestaveny pracovní skupiny a podskupiny, jejichž členové se budou pravidelně setkávat a svými podněty a návrhy se budou spolupodílet na rozvoji a plánování nových strategií a vizí regionálního školství. V MAP II se nadále budou organizovat a financovat i akce cílené na děti a žáky škol. V rámci tzv. aktivit implementace se již zahájily činnosti v oblastech:

  • Rozvoj předčtenářských a čtenářských dovedností, před/čtenářské kluby/
  • Zajištění výuky rodilým mluvčím v MŠ a ZŠ
  • Fungování kroužků v rámci neformálního a volnočasového vzdělávání
  • Projektový den na ZŠ/MŠ
  • Podpora výukových exkurzí a spolupráce se středními a učňovskými školami, výrobními podniky
  • Zajištění minimálního preventivního programu
  • Logopedická prevence

„Do projektu je zapojeno 90 % mateřských a základních škol působících v ORP Týn nad Vltavou, včetně dalších organizací jako např. MěDDM Týn nad Vltavou,“ doplnila manažerka projektu Hana Mičanová. 

Veškeré informace o průběhu projektu budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách projektu https://www.masvltava.cz/projekty/vlastni-projekty-mas-vltava/map-ii-v-orp-tyn-nad-vltavou.html a na facebookovém profilu projektu MAP II v ORP Týn nad Vltavou