AKTUALITY

MAP II ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Místní akční plán rozvoje školství II realizuje MAS Vltava, z.s. na Vltavotýnsku již třetím rokem. Pokračuje tak v pomoci školám a školským zařízením v jejich rozvoji a zkvalitňování nejen prostředí ale i výuky. Za tu dobu se povedlo školám modernizovat odborné učebny i technické zázemí škol a uskutečnit různorodé akce na podporu výuky v široké škále oborů.

V průběhu září se nám podařilo díky výborné spolupráci ředitelů místních základních a mateřských škol a školských zařízení aktualizovat strategický rámec MAP. SR MAP je seznam investičních projektů místního akčního plánu vzdělávání, které chtějí školy do budoucna realizovat, aby zkvalitnili výuku a zlepšili školní prostředí uvnitř i vně školních areálů. Finální verze aktualizovaného dokumentu byla v říjnu předána ke schválení zřizovatelům škol. V listopadu probíhalo postupné schvalování SR MAP místními samosprávami a nyní již máme souhlasy od většiny zřizovatelů. Po odsouhlasení SR MAP zřizovateli nás čeká ještě schválení tohoto dokumentu v řídícím výboru projektu. Toto jednání je plánováno na druhou polovinu prosince 2021.
Na zářijové schůzce pracovní skupiny se také řešili semináře pro další vzdělávání pedagogů. Ty by měly pedagogům pomoci vylepšit výuku a práci s dětmi v mateřských školách i s žáky na základních školách. Na seznamu je dílna čtení nebo čteme s nečtenáři, matematika Hejného metodou, informatika pro 1. stupeň, práce s dvouletými dětmi v MŠ, komunikace s rodiči, kyberšikana aneb nebezpečí na sociálních sítích. Do konce projektu nám zbývá ještě rok, tak uvidíme, co všechno stihneme.