AKTUALITY

Pokračujeme v mapování škol aneb MAP II v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v mateřských a základních školách
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070

Letos v lednu začala MAS Vltava, z.s, realizovat projekt na podporu mateřských a základních škol na Vltavotýnsku. Do projektu je zapojena MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, ZŠ Logopedická, MŠ a ZŠ Temelín, MŠ Týn nad Vltavou, ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana, MŠ a ZŠ Žimutice a ZUŠ MUSICALE.

Projekt je financován z Operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání předložený do Výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Realizace projektu je rozplánována na 4 roky od 1/2019 – 12/2022.

 

Aktivity projektu a další podrobnosti naleznete zde.