AKTUALITY

Mateřinky a základky z celého ORP se zapojily do naplňování aktivit Implementace

ikona článku

V období od ledna do června 2019 školy realizovaly aktivity Implementace, což je například Logopedická prevence, Rozvoj čtenářské a předčtenářské gramotnosti, zpestřily si výuku jazyků rodilým mluvčím, a organizovaly různé akce v rámci projektu MAPII v ORP Týn nad Vltavou, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070.

Logopedická prevence probíhala na všech školách v ORP, do rozvoje čtenářské a předčtenářské gramotnosti se pustili na 3 školách. S rodilým mluvčím si zatím v hodinách popovídali žáci na 2 školách. Na školách souběžně také probíhaly další akce jako projektové dny (13 akcí), exkurze (4 akce), preventivní programy (3 akce) a zájmové kroužky (13 kroužků).

Před prázdninami všichni ředitelé vyplňovali dotazníky pro aktualizaci tzv. Akčního plánu pro vzdělávání na školní rok 2019/2020, které byly přes prázdniny vyhodnoceny. S novým školním rokem je tak pro další činnosti v rámci MAP připraven aktualizovaný plán, který reflektuje změny a potřeby škol. V průběhu prázdnin byl dokončen také průzkum potřeb škol v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu žáků základních a mateřských škol. Tyto potřeby budou předmětem diskusí na pracovních skupinách v podzimních měsících roku 2019. V průběhu prázdnin byl ze strany realizačního týmu připraven dotazník pro hodnocení rovných příležitostí a jeho distribuce bude probíhat do konce roku 2019.

Na podzim 2019 školy pokračují v logopedické prevenci, rozvoji čtenářské a předčtenářské gramotnosti a ve výuce s rodilým mluvčím. Jednotliví pedagogové realizují další projektové dny, exkurze, preventivní programy a zájmové kroužky.