AKTUALITY

Ač jsou prázdniny, v MAS Vltava, z.s. se pilně pracuje

ikona článku

MAP III v SO ORP Týn nad Vltavou
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023039

V polovině července jsme schválili v Řídícím výboru projektu aktualizaci dokumentu Strategický rámec MAP investičních priorit, dokumenty Akční plánů na roky 2023, 2024 a 2025, dokument Strategický rámec priorit pro MAP na roky 2024 a 2025, dále ještě dokument Evaluační plán a aktualizaci dokumentu Komunikační plán MAP III ORP Týn nad Vltavou. Tyto dokumenty byly zpracovány v období od března do května na pracovních skupinách projektu. V červnu byl dokument Strategický rámec investičních priorit postoupen zřizovatelům škol v území ke schválení na zastupitelstvech či radám obcí. Finálně jsme všechny dokumenty souhrnně předložili k projednání a schválení v Řídícím výboru projektu. Ten je hromadně schválil v pondělí 17. července 2023.

Poslední červencový den jsme podali žádost o podporu projektu s názvem MAP IV ORP Týn nad Vltavou do výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP do OP Jan Amos Komenský v novém programovém období 2021+. Tento projekt bude navazovat na předchozí již zrealizované projekty v této oblasti. Součástí projektu bude opět realizace implementačních aktivit pro školy.