AKTUALITY

Jak zlepšit život na venkově zjišťuje mezinárodní projekt CERUSI

ikona článku

Jaké jsou dnešní potřeby jihočeského venkova? Jak mohou sociální inovace rozvíjet rurální oblasti? Jakým výzvám obce a obyvatelé čelí? Na tyto otázky hledá odpověď tým mezinárodního projektu CERUSI.

Cílem projektu je budovat dovednosti a kapacity v oblasti sociálních inovací, sociálního podnikání a cirkulární ekonomiky. Témata, která byla dříve brána spíše jako okrajová, se nyní stávají čím dál častěji středem pozornosti. Ať už jde o vysidlování obcí, odliv mozků z venkovských oblastí, nutnost řešit změnu odpadového hospodářství či reagovat na stárnutí populace, je jasné že k transformaci venkova je nutné přistupovat aktivně a řešit ji.

Jednou z aktivit, které se v rámci projektu realizují, jsou RSI Karavany. Původní myšlenka pojízdných stánků, které budou objíždět vesnické oblasti a sbírat data byla kvůli současné situaci přesunuta do online prostředí, i tak se ale podařilo dohodnout s pěti místními akčními skupinami a setkání během května zorganizovat. Hlavními tematickými oblastmi, které se na setkáních budou řešit, jsou přístup ke zdravotní či sociální péči, dostupnost základních služeb, udržitelné zemědělství, sociální politika či efektivita státní správy a participace občanů.

„RSI Karavany jsou z našeho pohledu ideálním nástrojem jak realizovat sběr problémů, výzev, nápadů, ale i řešení, kterým jednotlivé regiony čelí. Mohou se do nich zapojit zástupci veřejné správy, podpůrných organizací či sítí, NNO, ale také aktivní občané, kteří mají chuť v místě svého bydliště něco změnit.“ říká manažer projektu Zdeněk Hanzal z Rozvojové agentury jižních Čech.

Po důkladném zmapování bude několik nejzajímavějších nápadů vybráno k akceleraci v RSI Laboratořích, mini-akcelerátoru, který pomůže nápady posunout tak, aby bylo možné je realizovat ať už jako podnikatelské záměry nebo za podpory dotací. Hlavním cílem je prošlapat cestu možnostem, jak rozvíjet nápady s inovačním charakterem se zaměřením na jihočeské podmínky. Velkou výhodou je i přenos ověřených metod a aktivit ze zahraničí díky mezinárodními přesahu, který projekt nabízí.

Projekt CERUSI je realizován v rámci programu Evropské územní spolupráce Interreg Central Europe a je spolufinancován Evropskou unií. V jižních Čechách jej realizuje RERA a.s. - Regionální rozvojová agentura jižních Čech ve spolupráci s dalšími stakeholdery, jako jsou například Svaz měst a obcí Jihočeského kraje či jihočeské místní akční skupiny. V případě, že byste se do RSI Karavanů rádi zapojili kontaktujte manažera projektu na hanzal@rera.cz.