AKTUALITY

Jaro v Mapech III na Vltavotýnsku

ikona článku

MAP III v SO ORP Týn nad Vltavou, CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023039

V průběhu dubna 2023 došlo na pracovních skupinách projektu k dopracování aktualizace Strategického rámce MAP (příloha – seznam investičních priorit škol - k dokumentu Místní akční plánování vzdělání). Tato příloha byla předána místním samosprávám ke schválení v zastupitelstvech či radách obcí jako zřizovatelům místních škol. Po schválení obcemi bude dokument postoupen ke schválení řídícímu výboru projektu, kdy nabude finální platnosti. Školy tak tento dokument budou moci opět použít jako přílohu při předkládání žádostí o dotace ke konkrétním projektům.

Dalším bodem květnového jednání pracovních skupin byla aktualizace SWOT3 analýzy a vyhodnocení akčního plánu MAP ORP Týn nad Vltavou za školní rok 2022/2023. Z hodnocení následně vyplynuly některé změny, které se promítají do zpracování akčního plánu MAP na školní rok 2023/2024.

Na posledním jednání  pracovních skupin došlo k diskusi nad připravovaným projektem MAP IV, který bude navazovat na MAP III. Tematicky bude mít obdobnou obsahovou náplň a opětovně se vrátí možnost získat pro školy přímé finanční prostředky na různé doprovodné a podpůrné aktivity, které budou moci nabídnout žákům nad rámec běžné výuky.  Všechny nové aktivity budeme znát až na konci června 2023, kdy také příprava MAP IV poběží v plném proudu.