AKTUALITY

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II

Jihočeský kraj plánuje vyhlášení výzvy dotačního programu vč. veškeré dokumentace pro podání žádosti na 26. 5. 2023 a následně od 26. 6. 2023 od 17 hod bude zahájen příjem elektronických žádostí, žádosti bude možné podávat do 31.8.2024.
Žádost o dotaci se bude podávat výhradně elektronicky přes webovou aplikaci Portál občana Jihočeského kraje s následným doručením povinných příloh do 20 pracovních dnů.
Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu.

Tímto si Vás dovolujeme informovat, že s přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci Vám zdarma pomohou pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje.

Pro obce ORP Týn nad Vltavou jsou Vám k dispozici v kanceláři MAS VLTAVA, z.s., na adrese Jiráskova 84, Týn nad Vltavou.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním a podáním žádosti o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy, obraťte se, prosím na kontaktní osoby: https://www.masvltava.cz/kontakty/

Více informací: web       kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz