AKTUALITY

Výzva č.3 PRV MAS Vltava

MAS Vltava vyhlašuje Výzvu MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Vyhlášeny jsou následující opatření resp. fiche:
 

Fiche 1 PRV - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců

(zaměřena na investice do zemědělských podniků)

Fiche 2 PRV - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

(zaměřena na investice podporující Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh)

Fiche 3 PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

(zaměřena na Podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských podnikatelských činností)

Fiche 7 PRV - Obnova a rozvoj vesnic

(zaměřena na Základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech)


 
Příjem žádostí potrvá od 6.8. do 21.8.2020.

 

Pravidla ke stažení:

Odkaz na pravidla 19.2.1

Odkaz na pravidla pro publicitu

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Odkaz na posuzování finančního zdraví

 

V příloze (viz níže) jsou uvedeny jednotlivé vyhlášené fiche resp. opatření, plné znění výzvy a také Vnitřní směrnice MAS pro PRV.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fiche-1-prv-zvyseni-konkurenceschopnosti-zemedelcu204415635.pdf 1160.4 Kb
fiche-2-prv-pridavani-hodnoty-zemedelskym-a-potravinarskym-produktum883476569.pdf 1161.6 Kb
fiche-3-prv-podpora-zakladani-podniku-a-jejich-rozvoje501153052.pdf 1161.1 Kb
fiche-7-prv-obnova-a-rozvoj-vesnic.pdf 1161.8 Kb
vnitrni-smernice-mas-pro-prv-verze-4-.pdf 864.5 Kb
vyzva-c.-3-prv-mas-vltava842322020.doc 1129.5 Kb