AKTUALITY

Programový rámec IROP 2021-2027

MAS Vltava poskytuje konzultace a mapuje projektové záměry v budoucím programovém rámci IROP 2021-2027.

Možné podporované aktivity:

 • infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu;
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu; 
 • zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí; 
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V; 
 • infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny; 
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol;
 • infrastruktura pro sociální služby;
 • revitalizace kulturních památek; 
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí;
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven;
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.

Příklady projektů:

 • výstavba cyklostezky včetně cyklostojanů podél řeky propojující dvě obce;
 • pořízení velkokapacitní cisterny k zajištění připravenosti JSDH; 
 • vybudování venkovní učebny ZŠ sloužící k výuce přírodovědných předmětů;
 • vybudování střediska osobní hygieny s ambulantní službou;
 • rekonstrukce nevyhovujících prostor profesionální knihovny s pořízením technického vybavení

zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/clld 

Ohledně záměrů prosím kontaktujte Ing. P. Opolcera, 774709120 nebo info@masvltava.cz.

Pro inspiraci více info také na https://www.masvltava.cz/rozvojova-strategie-vltavotynska-2014-2020-sclld/vyzvy-irop/