AKTUALITY

MAP II v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

V projektu místního akčního vzdělávání (MAP) pro území obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou nás čeká poslední rok realizace. Jde konkrétně o projekt s názvem MAP II ORP Týn nad Vltavou podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070.

Minulý rok jsme úspěšně stihli ještě před vánoci schválit aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP v řídícím výboru projektu. Dokument nyní visí na našich webových stránkách v přílohách projektu https://www.masvltava.cz/projekty/vlastni-projekty-mas-vltava/map-ii-v-orp-tyn-nad-vltavou.html a na webových stránkách územní dimenze Jihočeského kraje pod Ministerstvem pro místní rozvoj ČR https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/strategicke-ramce-map-2021 . Další práce na tomto dokumentu nás ještě čekají v červnu a opět v prosinci 2022.
Po celou dobu projektu realizujeme aktivitu s názvem Implementace, v níž je zahrnuta podpora činnosti lektorů nad rámec jejich pedagogických školních povinností. Lektoři se věnují svým žákům např. v oblastech matematické či čtenářské gramotnosti, logopedie, přípravy projektových dnů, preventivních programů nebo exkurzí k obohacení výuky. Podporujeme i další činnosti jako kroužky, které se zaměřují na polytechnický rozvoj žáků.
V blízké době nás čeká březnové setkání pracovních skupin, na kterých budeme podrobněji rozebírat plány prací na projektu do konce roku 2022, připravovat aktualizaci stěžejního dokumentu pro místní školství „Místní plán rozvoj školství v ORP Týn nad Vltavou a akční plán v oblasti školství na rok 2023, plánované aktualizace Strategického rámce MAP a v nakonec nás čeká závěrečná hodnotící zpráva.