AKTUALITY

Výzva č.1 PRV MAS Vltava

MAS Vltava vyhlašuje Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Vyhlášeny jsou následující opatření resp. fiche:
 
Fiche 1 PRV - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců
(zaměřena na investice do zemědělských podniků)
Fiche 2 PRV - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
(zaměřena na investice podporující Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh)
Fiche 3 PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
(zaměřena na Podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských podnikatelských činností).

Příjem žádostí potrvá do 11.4.2018.

 

Pravidla ke stažení:

Odkaz na pravidla 19.2.1

Odkaz na pravidla pro publicitu

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Odkaz na posuzování finančního zdraví

 

V příloze (viz níže) jsou uvedeny jednotlivé vyhlášené fiche resp. opatření, plné znění výzvy a také Vnitřní směrnice MAS pro PRV.