AKTUALITY

MAS VLTAVA VYHLAŠUJE 6. VÝZVU IROP

ikona článku

6. výzva znovu otevřena (modifikace č. 1 a č. 2 výzvy). Do doby opětovného spuštění výzvy nešlo upravovat žádosti v MS2014+ (ISKP).
MAS Vltava 21.12.2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "6.výzva MAS Vltava -IROP-Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání III."
Z důvodu epidemiologické situace je seminář pro žadatele nahrazen prezentací v příloze dané výzvy a individuálními konzultacemi.

Více informací od 21.12.2020 naleznete v sekci MAS VLTAVA / ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014 - 2020 SCLLD - VÝZVY IROP .